08.03.2021

7tys. zł kary za brak procedur AML

Michał Czuryło

Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na spółkę Maxon Nieruchomości Sp. z o. o. karę finansową w wysokości 7.000,00 złotych za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

 

Spółka nie dopełniła m.in. obowiązków:

– wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej,

– wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

– zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych,

– sporządzania oceny ryzyka oraz jej aktualizacji,

– dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji oraz wykazania na żądanie właściwych organów zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 

 

Orzeczenie jest już ostateczne – ukarana spółka nie wniosła skargi do sądu administracyjnego. GIIF jest kolejnym organem nadzorczym (obok PUODO, UOKiK czy UKE), który nakładać może kary finansowe za niedopełnienie obowiązków w zakresie szeroko pojmowanego Compliance i aktywnie korzysta z tego uprawnienia.

 

Ten przykład może być przestrogą dla każdego podmiotu, który choćby w ograniczonym zakresie nie stosuje się do obowiązujących przepisów.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl