Obsługa prawna inwestycji deweloperskich

W ramach naszej kancelarii prowadzimy bieżącą obsługę inwestorów, spółek deweloperskich i innych podmiotów działających na rynku nieruchomości, zapewniając wsparcie prawne na wszystkich etapach inwestycji. Identyfikujemy możliwe ryzyka związane z konkretną inwestycją czy nieruchomością, obsługujemy prawnie proces inwestycyjny, w tym postępowania administracyjne związane z decyzjami planistycznymi, jak również prowadzimy obsługę na etapie komercjalizacji inwestycji.

Obsługa prawna inwestycji deweloperskich
Partner, radca prawny
Łukasz Łanoszka
+48 798 459 714
Łukasz Lanoszka
Partner, radca prawny
Łukasz Łanoszka
+48 798 459 714

Prowadzimy pełną obsługę procesu inwestycyjnego, od wyboru i zakupu nieruchomości po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i sprzedaż lub komercjalizację inwestycji.

Doradzamy przy planowaniu struktury realizacji i finansowania inwestycji, przygotowując i negocjując umowy inwestycyjne i umowy o współpracę, jak również doradzając w zakresie optymalnej formy spółki dla prowadzenia inwestycji.

Wspieramy inwestorów w uzyskiwaniu finansowania dla ich inwestycji.

Pomagamy przy organizacji procesu inwestycyjnego, przygotowując, opiniując i negocjując umowy o roboty budowlane, umowy z generalnym wykonawcą i podwykonawcami, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy z architektami i projektantami inwestycji, umowy z dostawcami mediów oraz zarządcami dróg.

Reprezentujemy deweloperów i inwestorów w postępowaniach administracyjnych w czasie przygotowania inwestycji i w trakcie budowy. Prowadzimy w aspekcie prawnym postępowania o warunki zabudowy oraz o pozwolenie na budowę.

Opiniujemy i przygotowujemy prospekty informacyjne, umowy rezerwacyjne, umowy deweloperskie i umowy sprzedaży zawierane z klientami.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu i umowy dzierżawy lokali, powierzchni biurowych i handlowych oraz nieruchomości.

Obsługa prawna inwestycji deweloperskich

Jednym z istotnych obszarów działalności naszej kancelarii jest bieżąca obsługa prawna inwestycji. Nasz radca prawny dogłębnie znający prawo budowlane zapewnia fachowe wsparcie na wszystkich etapach przedsięwzięcia. W ramach usług prowadzona jest m.in.:

 • obsługa prawna inwestycji budowlanych,
 • obsługa prawna inwestycji deweloperskich.

Kompleksowa obsługa prawna inwestycji

Obsługa procesów inwestycyjnych wymaga tego, aby zaangażowany w nią był wykwalifikowany radca prawny od nieruchomości. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne działań klienta od wyboru i zakupu nieruchomości po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i sprzedaż lub komercjalizację inwestycji.

Szacowanie ryzyka

Szczegółowo identyfikujemy możliwe ryzyka związane z konkretną inwestycją czy nieruchomością. Obsługa procesów inwestycyjnych, w tym postępowań administracyjnych związanych z decyzjami planistycznymi, jest realizowana profesjonalnie przez naszych prawników. W zakresie naszych działań jest również obsługa prawna inwestycji na etapie jej komercjalizacji.

Wsparcie w pozyskaniu funduszy

Doradzamy przy planowaniu struktury realizacji i finansowania przedsięwzięcia, przygotowując i negocjując umowy inwestycyjne oraz umowy o współpracę, a także doradzając w zakresie optymalnej formy spółki dla prowadzenia inwestycji. Pomagamy również w procesie uzyskiwania środków finansowych niezbędnych do opłacenia zaplanowanych działań.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl

  Tworzenie i negocjacja umów

  Wspieramy w organizacji procesu inwestycyjnego, przygotowując, opiniując i negocjując umowy: o roboty budowlane, z generalnym wykonawcą i podwykonawcami, o zastępstwo inwestycyjne, z architektami i projektantami inwestycji, z dostawcami mediów oraz zarządcami dróg.

  Fachowa opinia prawnika

  W ramach usług kancelarii radca prawny opiniuje i przygotowuje umowy deweloperskie, prospekty informacyjne, umowy rezerwacyjne i umowy sprzedaży zawierane z klientami. Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu oraz dzierżawy lokali, powierzchni biurowych i handlowych oraz nieruchomości.

  Obsługa prawna inwestycji – reprezentacja przed sądem

  Kompleksowa obsługa prawna deweloperów i inwestorów obejmuje również ich reprezentację w postępowaniach administracyjnych w czasie przygotowania inwestycji i w trakcie budowy. Zajmuje się tym nasz ekspert – prawnik od procesów inwestycyjnych. Prowadzimy w aspekcie prawnym także postępowania o warunki zabudowy oraz o pozwolenie na budowę.

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.