Referencje

Hitachi ABB Power Grids

Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków realizowała w okresie od października do grudnia 2020 roku projekt, którego celem było przygotowanie i weryfikacja Rejestru czynności przetwarzania danych oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania danych we wszystkich spółkach należących do międzynarodowej grupy Hitachi ABB Power Grids, wymaganych na gruncie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Z uwagi na międzynarodową skalę przedsięwzięcia projekt wymagał od Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. elastyczności w planowaniu prac, pełnej dyspozycyjności w niestandardowych godzinach pracy ze względu na konieczność kontaktu z pracownikami Spółki z prawie 90 krajów w praktycznie wszystkich strefach czasowych, a także zorganizowania wielojęzycznego zespołu prawników. Większość prac była wykonywana w języku angielskim. Natomiast część usług i konsultacji Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. realizowała również w języku niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz rosyjskim.

Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. świadczyła swoje usługi na wysokim poziomie, korzystając z najlepszych praktyk prawniczych. Zgodnie z życzeniem spółki Hitachi ABB Power Grids, Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. podczas prac korzystała z dedykowanego rozwiązania technologicznego, co wymagało sprawnego zapoznania się przez prawników z jego założeniami i funkcjonalnościami.

Projekt został zrealizowany w zakładanym terminie, co pozwoliło do końca 2020 r. zweryfikować procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych w spółkach po połączeniu Hitachi i  ABB Power Grids, które miało miejsce w lipcu 2020 r. i przygotować Rejestr Czynności przetwarzania danych oraz Rejestr kategorii czynności przetwarzania. 

Polecam kancelarię Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. jako rzetelnego partnera biznesowego. 

 

Spółka z branży IT

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Radców Prawnych na rzecz Spółki wykonywana była z dochowaniem zasad należytej staranności wymaganych przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego i poszanowaniem zasad etyki.

 

Spółka z branży nieruchomości

Kancelaria świadczyła na rzecz naszej spółki usługi polegające na:

 1. Obsłudze prawnej w zakresie prawa korporacyjnego spółki lub podmiotów zależnych od Spółki
 2. Obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych prowadzonych przez spółkę  lub podmiotów zależnych od spółki w tym m.in. w zakresie przygotowywania i negocjacji umów inwestycyjnych, due dilligence planowanych przedsięwzięć, oceny wiarygodoności kontrahentów

3.Bieżącej obsłudze prawnej w zakresie prawa korporacyjnego Spółki, prowadzenia spraw sądowych, doradztwie prawnym

 1. Prawa budowlanego, nieruchomościowego oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego
 2. Obsłudze prawnej inwestycji polegającej na budowie kompleksu budynków miszkalnych wielorodzinnych

Kancelaria w naszej opinii jest podmiotem rzetelnym, wypełniającym swoje zobowiązania terminowo i w ponadprzeciętnej jakości. 

Usługa polegająca na stałej obsłudze prawnej została prawidłowo wykonana.

 

Spółka z branży nowych technologii

Kancelaria Konieczny Wierzbicki świadczyła w ramach obsługi prawnej spółki, w tym w zakresie przeprowadzonego przez spółkę wdrożeń innowacji produktowej. Wdrożenia te stanowiły wprowadzenie przez Spółkę na rynek na poziomie międzynarodowym usług w postaci innowacyjnego oprogramowania informatycznego, które w ocenie Spółki stanowi rozwiązanie nowe lub znaczące udoskonalone w zakresie oprogramowania i cech funkcjonalnych. 

 

Usługi prawne dla ww. wdrożenia innowacji produktowej były i nadal są świadczone przez Kancelarię rzetelnie, zaś Kancelaria wykonuje swoje zobowiązania terminowo i na wysokim poziomie.

 

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl