Referencje

Hitachi ABB Power Grids

Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków realizowała w okresie od października do grudnia 2020 roku projekt, którego celem było przygotowanie i weryfikacja Rejestru czynności przetwarzania danych oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania danych we wszystkich spółkach należących do międzynarodowej grupy Hitachi ABB Power Grids, wymaganych na gruncie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Z uwagi na międzynarodową skalę przedsięwzięcia projekt wymagał od Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. elastyczności w planowaniu prac, pełnej dyspozycyjności w niestandardowych godzinach pracy ze względu na konieczność kontaktu z pracownikami Spółki z prawie 90 krajów w praktycznie wszystkich strefach czasowych, a także zorganizowania wielojęzycznego zespołu prawników. Większość prac była wykonywana w języku angielskim. Natomiast część usług i konsultacji Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. realizowała również w języku niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz rosyjskim.

Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. świadczyła swoje usługi na wysokim poziomie, korzystając z najlepszych praktyk prawniczych. Zgodnie z życzeniem spółki Hitachi ABB Power Grids, Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. podczas prac korzystała z dedykowanego rozwiązania technologicznego, co wymagało sprawnego zapoznania się przez prawników z jego założeniami i funkcjonalnościami.

Projekt został zrealizowany w zakładanym terminie, co pozwoliło do końca 2020 r. zweryfikować procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych w spółkach po połączeniu Hitachi i  ABB Power Grids, które miało miejsce w lipcu 2020 r. i przygotować Rejestr Czynności przetwarzania danych oraz Rejestr kategorii czynności przetwarzania. 

Polecam kancelarię Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. jako rzetelnego partnera biznesowego. 

 

Spółka z branży IT

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Radców Prawnych na rzecz Spółki wykonywana była z dochowaniem zasad należytej staranności wymaganych przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego i poszanowaniem zasad etyki.

 

Spółka z branży nieruchomości

Kancelaria świadczyła na rzecz naszej spółki usługi polegające na:

 1. Obsłudze prawnej w zakresie prawa korporacyjnego spółki lub podmiotów zależnych od Spółki
 2. Obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych prowadzonych przez spółkę  lub podmiotów zależnych od spółki w tym m.in. w zakresie przygotowywania i negocjacji umów inwestycyjnych, due dilligence planowanych przedsięwzięć, oceny wiarygodoności kontrahentów

3.Bieżącej obsłudze prawnej w zakresie prawa korporacyjnego Spółki, prowadzenia spraw sądowych, doradztwie prawnym

 1. Prawa budowlanego, nieruchomościowego oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego
 2. Obsłudze prawnej inwestycji polegającej na budowie kompleksu budynków miszkalnych wielorodzinnych

Kancelaria w naszej opinii jest podmiotem rzetelnym, wypełniającym swoje zobowiązania terminowo i w ponadprzeciętnej jakości. 

Usługa polegająca na stałej obsłudze prawnej została prawidłowo wykonana.

 

Spółka z branży nowych technologii

Kancelaria Konieczny Wierzbicki świadczyła w ramach obsługi prawnej spółki, w tym w zakresie przeprowadzonego przez spółkę wdrożeń innowacji produktowej. Wdrożenia te stanowiły wprowadzenie przez Spółkę na rynek na poziomie międzynarodowym usług w postaci innowacyjnego oprogramowania informatycznego, które w ocenie Spółki stanowi rozwiązanie nowe lub znaczące udoskonalone w zakresie oprogramowania i cech funkcjonalnych. 

 

Usługi prawne dla ww. wdrożenia innowacji produktowej były i nadal są świadczone przez Kancelarię rzetelnie, zaś Kancelaria wykonuje swoje zobowiązania terminowo i na wysokim poziomie.

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl