Doradca restrukturyzacyjny i sanacji

W zakresie działalności Kancelarii projektujemy i prowadzimy działania mające na celu restrukturyzację firm, korzystając, m.in. z narzędzi przewidzianych ustawą – Prawo restrukturyzacyjne.

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Mariusz Purgał
+ 48 797 927 960
Mariusz Purgał
Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Mariusz Purgał
+ 48 797 927 960

Skuteczne prowadzenie złożonych postępowań restrukturyzacyjnych

Na rzecz naszych Klientów prowadzimy postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu, przyspieszone postępowania układowe, postępowania układowe oraz postępowania sanacyjne.

Dobieramy odpowiedni typ postępowania, uwzględniając sytuację majątkową i prawną Klienta, nie tracąc w perspektywie podstawowego celu dla którego działamy, to jest najskuteczniejszej restrukturyzacji danego przedsiębiorcy.

W postępowaniach restrukturyzacyjnych działamy zarówno jako pełnomocnicy wnioskodawcy jak i doradcy restrukturyzacyjni. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcy prawni, adwokaci, doradcy restrukturyzacyjni (pełniący aktywną funkcję m.in. syndyków lub nadzorców w postępowaniach sądowych) oraz analitycy finansowi, co pozwala nam w sposób kompleksowy prowadzić złożone postępowania restrukturyzacyjne.

Doradcy restrukturyzacyjni dla Ciebie

Prowadzimy postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu jako doradcy restrukturyzacyjni, sporządzając wymagane dokumenty, w tym plan restrukturyzacyjny oraz koordynujemy procedurę zbierania głosów i postępowanie sądowe.

Dokumentacja restrukturyzacyjna w zasięgu ręki

Przygotowujemy dokumentację pozwalającą na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego oraz sanacyjnego, w tym przygotowujemy propozycje układowe oraz plan restrukturyzacyjny, stanowiący podstawę do negocjacji dotyczących zawarcia układu.

Prowadzimy w imieniu Klientów negocjacje z wierzycielami w celu zawarcia układu oraz reprezentujemy ich w toku postępowań, dbając o należyte reprezentowanie interesów naszych Klientów.

Działamy w obszarze prawnym i finansowym

Analitycy finansowi wchodzący w skład zespołu Kancelarii zajmują się projektowaniem finansowym oraz przygotowywaniem ekonomicznych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw; zajmujemy się restrukturyzacją na wszystkich jej obszarach, zarówno w obszarze prawnym jak i finansowym.

Kompleksowo przygotowujemy Klientów do postępowań sanacyjnych, sporządzając dokumentację zarówno prawną jak i ekonomiczną.

Kancelaria jest partnerem merytorycznym portalu informacyjnego www.restrukturyzacja.pl.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl