Przygotowana likwidacja

Kancelaria jako jedna z pierwszych w Polsce opracowała procedurę tzw. przygotowanej likwidacji, która polegała na zbyciu przedsiębiorstwa na rzecz inwestora, przy utrzymaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Mariusz Purgał
+ 48 797 927 960
Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Mariusz Purgał
+ 48 797 927 960

Pre-pack – wdrożenie tzw. przygotowanej likwidacji

Jako jedni z pierwszych w Polsce zaproponowaliśmy i z sukcesem zrealizowaliśmy procedurę przygotowanej likwidacji (pre-pack) dla naszego Klienta. Mimo poważnych trudności finansowych i wątpliwości co do możliwości ogłoszenia upadłości w klasycznym trybie, udało się doprowadzić do zbycia przedsiębiorstwa w całości na rzecz inwestora, przy utrzymaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przeprowadziliśmy z sukcesem kilkanaście postępowań przygotowanej likwidacji (pre-pack) od czasu wejścia w życie tej regulacji.

Jak działamy przeprowadzając tzw. pre-pack?

 • Przeprowadzamy ocenę możliwości przeprowadzenia postępowania przygotowanej likwidacji (pre-pack), uwzględniając uwarunkowania finansowe i prawne przedsiębiorcy.
 • Przygotowujemy ofertę i odpowiedzi na ofertę nabycia przedsiębiorstwa w toku przygotowanej likwidacji.
 • Pomagamy w poszukiwaniu nabywcy przedsiębiorstwa.
 • Przygotowujemy analizę prawną przedsiębiorstwa, oferowanego do sprzedaży w toku postępowania pre-pack.
 • Przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 • Reprezentujemy Klienta w toku postępowania upadłościowego, jak również w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl