Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Wykorzystujemy nowy, dostępny od czerwca 2020 roku instrument do ułatwienia i przyspieszenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Mariusz Purgał
+ 48 797 927 960
Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Mariusz Purgał
+ 48 797 927 960

Nowy instrument restrukturyzacji przedsiębiorstwa – możliwy w Polsce od 24 czerwca 2020 roku.

Głównym celem jest ułatwienie i przyspieszenie postępowania restrukturyzacyjnego – najbardziej zbliżone jest postępowania o zatwierdzenie układu.

Biorąc pod uwagę dużą liczbę spraw w sądach to obecnie najsprawniejszy sposób restrukturyzacji firmy.

Główne zalety:

 • Szybkość: maksymalnie 4 miesiące
 • Ochrona przed egzekucją
 • Ochrona przed wypowiadaniem najważniejszych umów
 • Możliwość zdalnego głosowania nad układem

Przebieg postępowania:

 • Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym
 • Przygotowanie propozycji układowych
 • Publikacja obwieszczenia w MSiG (ochrona przed egzekucją)
 • Zgromadzenie wierzycieli (zdalne)
 • Wniosek do Sądu o zatwierdzenie układu
 • Zatwierdzenie układu przez Sąd
 • Realizacja układu z wierzycielami

 

Ekspert z naszej Kancelarii – adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny Mariusz Purgał – brał udział w pracach legislacyjnych uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w ramach Sekcji INSO Instytutu Allerhanda.

Partner Zarządzający – r.pr. Marcin Wierzbicki posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego dzięki czemu oferujemy możliwość kompleksowej obsługi UPR.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl