Restrukturyzacja i sanacja

W zakresie działalności Kancelarii projektujemy i prowadzimy działania mające na celu restrukturyzację firm, korzystając, m.in. z narzędzi przewidzianych ustawą – Prawo restrukturyzacyjne.

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Mariusz Purgał
+ 48 797 927 960
Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Mariusz Purgał
+ 48 797 927 960

Skuteczne prowadzenie złożonych postępowań restrukturyzacyjnych

Na rzecz naszych Klientów prowadzimy postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu, przyspieszone postępowania układowe, postępowania układowe oraz postępowania sanacyjne.

Dobieramy odpowiedni typ postępowania, uwzględniając sytuację majątkową i prawną Klienta, nie tracąc w perspektywie podstawowego celu dla którego działamy, to jest najskuteczniejszej restrukturyzacji danego przedsiębiorcy.

W postępowaniach restrukturyzacyjnych działamy zarówno jako pełnomocnicy wnioskodawcy jak i doradcy restrukturyzacyjni. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcy prawni, adwokaci, doradcy restrukturyzacyjni (pełniący aktywną funkcję m.in. syndyków lub nadzorców w postępowaniach sądowych) oraz analitycy finansowi, co pozwala nam w sposób kompleksowy prowadzić złożone postępowania restrukturyzacyjne.

Doradcy restrukturyzacyjni dla Ciebie

Prowadzimy postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu jako doradcy restrukturyzacyjni, sporządzając wymagane dokumenty, w tym plan restrukturyzacyjny oraz koordynujemy procedurę zbierania głosów i postępowanie sądowe.

Dokumentacja restrukturyzacyjna w zasięgu ręki

Przygotowujemy dokumentację pozwalającą na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego oraz sanacyjnego, w tym przygotowujemy propozycje układowe oraz plan restrukturyzacyjny, stanowiący podstawę do negocjacji dotyczących zawarcia układu.

Prowadzimy w imieniu Klientów negocjacje z wierzycielami w celu zawarcia układu oraz reprezentujemy ich w toku postępowań, dbając o należyte reprezentowanie interesów naszych Klientów.

Działamy w obszarze prawnym i finansowym

Analitycy finansowi wchodzący w skład zespołu Kancelarii zajmują się projektowaniem finansowym oraz przygotowywaniem ekonomicznych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw; zajmujemy się restrukturyzacją na wszystkich jej obszarach, zarówno w obszarze prawnym jak i finansowym.

Kompleksowo przygotowujemy Klientów do postępowań sanacyjnych, sporządzając dokumentację zarówno prawną jak i ekonomiczną.

Kancelaria jest partnerem merytorycznym portalu informacyjnego www.restrukturyzacja.pl.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl