Upadłość przedsiębiorców

Analiza przesłanek dotyczących upadłości likwidacyjnej. Doradztwo co do możliwości wykorzystania innych procedur niż upadłość likwidacyjna.

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Mariusz Purgał
+ 48 797 927 960
Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Mariusz Purgał
+ 48 797 927 960

Dokładny przebieg

Prowadzimy postępowania upadłościowe. W pierwszej kolejności analizujemy aspekty finansowe i prawne funkcjonowania przedsiębiorców, oceniając czy zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości. Doradzamy czy w sytuacji Klienta istnieją możliwości wykorzystania innych procedur niż upadłość likwidacyjna, w tym czy możliwe jest przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego lub przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Kompleksowo przygotowujemy dokumentację postępowania upadłościowego, sporządzając właściwe dokumenty i wnioski oraz czuwamy nad przebiegiem postępowania. Obsługujemy również postępowania upadłościowe z perspektywy wierzycieli, przygotowując zgłoszenia wierzytelności i uczestnicząc w innych stadiach postępowania.

Dogłębna analiza dokumentów

Analizujemy dokumenty finansowe i przygotowujemy dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Uzyskujemy zabezpieczenia sądowe majątku dłużnika przed wierzycielami.

Działamy w celu ochrony majątku zadłużonego przedsiębiorstwa, w tym skutecznie zapobiegamy działaniom wierzycieli utrudniającym osiągnięcie celów postępowania upadłościowego na etapie przed rozpoznaniem wniosku upadłościowego.

Reprezentujemy Klienta w kontaktach z nadzorcą sądowym, ułatwiając efektywne i sprawne prowadzenie postępowanie.

Reprezentujemy interesy wierzycieli i dłużników podczas zgromadzeń wierzycieli i w ramach rady wierzycieli.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl