Przygotowana likwidacja

Kancelaria jako jedna z pierwszych w Polsce opracowała procedurę tzw. przygotowanej likwidacji, która polegała na zbyciu przedsiębiorstwa na rzecz inwestora, przy utrzymaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Mariusz Purgał
+ 48 797 927 960
Mariusz Purgał
Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Mariusz Purgał
+ 48 797 927 960

Pre-pack – wdrożenie tzw. przygotowanej likwidacji

Jako jedni z pierwszych w Polsce zaproponowaliśmy i z sukcesem zrealizowaliśmy procedurę przygotowanej likwidacji (pre-pack) dla naszego Klienta. Mimo poważnych trudności finansowych i wątpliwości co do możliwości ogłoszenia upadłości w klasycznym trybie, udało się doprowadzić do zbycia przedsiębiorstwa w całości na rzecz inwestora, przy utrzymaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przeprowadziliśmy z sukcesem kilkanaście postępowań przygotowanej likwidacji (pre-pack) od czasu wejścia w życie tej regulacji.

Jak działamy przeprowadzając tzw. pre-pack?

 • Przeprowadzamy ocenę możliwości przeprowadzenia postępowania przygotowanej likwidacji (pre-pack), uwzględniając uwarunkowania finansowe i prawne przedsiębiorcy.
 • Przygotowujemy ofertę i odpowiedzi na ofertę nabycia przedsiębiorstwa w toku przygotowanej likwidacji.
 • Pomagamy w poszukiwaniu nabywcy przedsiębiorstwa.
 • Przygotowujemy analizę prawną przedsiębiorstwa, oferowanego do sprzedaży w toku postępowania pre-pack.
 • Przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 • Reprezentujemy Klienta w toku postępowania upadłościowego, jak również w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym

 

Przygotowana likwidacja jest innowacyjnym rozwiązaniem, które zostało wprowadzone do ustawy Prawo upadłościowe z dniem 1 stycznia 2016 roku. Jego implementacja w polskim porządku prawnym niesie za sobą nowe możliwości dla przedsiębiorców zmuszonych do zgłoszenia wniosku o upadłość. Dzięki tej procedurze możliwa jest sprzedaż przedsiębiorstwa w ramach postępowania upadłościowego– kancelaria radców prawnych Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego zapewnia klientom profesjonalne wsparcie w prawidłowej realizacji tego procesu oraz innych działań związanych z przygotowaną likwidacją określaną również mianem pre-pack. Zapraszamy do zapoznania sięz naszą ofertą.

Czym różni się przygotowana likwidacja od standardowego postępowania upadłościowego?

Przed wskazaniem różnicy między pre-pack a tradycyjną upadłością, należy przypomnieć, jaki jest cel postępowań upadłościowych. Ich zadaniem jest zaspokojenie wierzycieli oraz zachowanie firmy dłużnika. W klasycznej upadłości likwidacyjnej syndyk w wyniku ogłoszenia upadłości przystępuje do likwidacji przedsiębiorstwa, dążąc do jego sprzedania w całości. Upadłość pre-pack charakteryzuje się natomiast tym, że realizuje się ją na wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika, który zawiera się we wniosku o ogłoszenie upadłości lub jest przedstawiony osobno w toku postępowania upadłościowego. Osobę nabywcy wskazuje wnioskodawca (może być nim zarówno dłużnik, jak i wierzyciel), a jego wybór nie jest determinowany przez przepisy prawa. Co istotne, nie istnieją wyłączenia, które zabraniałyby nabycia majątku dłużnika przez podmioty z nim powiązane.

Z przygotowaną likwidacją wiąże się również fakt, że w jej ramach możliwe jest nie tylko zbycie całości przedsiębiorstwa. Dopuszcza się również:

 • sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • zbycie składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

Wybór przedmiotu wniosku o pre-pack zależy od wnioskodawcy.

Skuteczne wdrożenie przygotowanej likwidacji

Jako jedni z pierwszych w Polsce zaproponowaliśmy i z pozytywnym efektem zrealizowaliśmy procedurę przygotowanej likwidacji dla naszego klienta. Mimo poważnych problemów finansowych i wątpliwości związanych z możliwością ogłoszenia upadłości w klasycznym trybie udało się doprowadzić do zbycia przedsiębiorstwa w całości na rzecz inwestora, przy utrzymaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przeprowadziliśmy z sukcesem kilkanaście postępowań przygotowanej likwidacji od czasu wejścia w życie tej regulacji.

Jakie działania przeprowadzamy w ramach procedury pre-pack?

Przygotowana likwidacja to proces wieloetapowy. Wymaga od kancelarii, której specjalnością są upadłości i restrukturyzacje firm, nienagannego przygotowania i dużego, merytorycznego doświadczenia.

Przygotowania do upadłości w trybie pre-pack rozpoczynamy od oceny możliwości jej przeprowadzenia. W tym celu analizujemy uwarunkowania finansowe i prawne przedsiębiorcy. Następnie sporządzamy ofertę sprzedaży przedsiębiorstwa w toku przygotowanej likwidacji oraz gwarantujemy klientom fachowe wsparcie w poszukiwaniu nabywcy firmy. Profesjonalnie tworzymy wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący zbycie przedsiębiorstwa w trybie pre-pack wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapewniamy reprezentację klienta w toku postępowania upadłościowego, jak również w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym. Przedsiębiorcy korzystający z naszych usług mają pewność, że ich sprawą zajmują się kompetentni specjaliści, którym warto zaufać.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Profesjonalna obsługa prawna z zakresu upadłości i restrukturyzacji firm

  Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw o upadłość przedsiębiorców oraz restrukturyzację firm. Pracuje u nas m.in. kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, który fachowo sporządzi dla klienta niezbędne dokumenty, w tym plan restrukturyzacyjny. W naszej ofercie znajduje się również uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będące znakomitym rozwiązaniem dla przedsiębiorców zainteresowanych przeprowadzeniem szybkich zmian naprawczych w firmie. Zapraszamy do kontaktu.