08.03.2019

Zmiany w opodatkowaniu alternatywnych spółek inwestycyjnych

Marcin Wierzbicki

Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie z tego podatku dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (tzw. ASI) uzyskanych ze zbycia posiadanych przez ASI udziałów lub akcji. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest posiadanie, nieprzerwanie przez okres dwóch lat przed dniem zbycia, bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki, której udziały lub akcje są zbywane. Zwolnienie takie nie dotyczy jednak inwestycji w spółki, których aktywa stanowią w większości nieruchomości. Zgodnie z art. 17 ust. 10b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opisywanego wyżej zwolnienia, nie stosuje się do dochodów uzyskanych ze zbycia udziałów lub akcji w spółce, jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich nieruchomości. Mimo wprowadzonych ograniczeń co do zakresu zwolnienia z podatku dochodowego, nowelizacja ustawy przyczynia się do znacznego zwiększenia atrakcyjności ASI.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl