WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, NOWE TECHNOLOGIE I DANE OSOBOWE

Umowy i regulaminy w IT

Tematyka związana z umowami i prawem w IT, prawem własności intelektualnej, prawem autorskim oraz nowymi technologiami stanowi jeden z głównych obszarów specjalizacji Kancelarii.

Prowadzimy obsługę szeregu podmiotów, które na co dzień zajmują się opracowywaniem i komercjalizacją nowatorskich rozwiązań i produktów. Zajmujemy się zabezpieczaniem efektów prac Klientów od strony odpowiedniej organizacji prowadzonej działalności, a także nabywania, komercjalizacji i dalszej dystrybucji praw własności intelektualnej.

  • Projektujemy i opracowujemy regulacje umowne dotyczące przeniesienia praw do produktów, systemów licencyjnych o różnym zakresie, a także możliwości korzystania z produktów na innych zasadach, jak na przykład SaaS, użytkowanie lub dzierżawa praw.
  • Przygotowujemy rozwiązania w zakresie transferu oraz korzystania z praw własności przemysłowej: znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, patentów.
  • Chronimy know-how, tajemnicę przedsiębiorstwa, dane osobowe i inne informacje wrażliwe poprzez formułowanie egzekwowalnych klauzul umownych.
  • Opracowujemy umowy w przedmiocie rozwiązań IT, dotyczące każdego etapu tworzenia i korzystania z oprogramowania; począwszy od analiz, poprzez wdrożenie, po utrzymanie i rozwój oprogramowania, w każdym modelu wykonywania prac (agile, body leasing, etc) lub rozliczania ich realizacji (fixed price, time & material, etc).

 

Łukasz Wieczorek:
telefon: +48 517 851 868
email: lukasz.wieczorek@kwkr.pl
Aleksandra Lachowicz:
telefon: +48 515 466 533
email: aleksandra.lachowicz@kwkr.pl