Umowy i regulaminy

Umowy i prawo w IT. Obsługa podmiotów zajmujących się opracowywaniem i komercjalizacją nowatorskich rozwiązań i produktów. Nabywanie, komercjalizacja i dalsza dystrybucja praw własności intelektualnej.

Partner, radca prawny
Łukasz Wieczorek
+48 517 851 868
Partner, radca prawny
Łukasz Wieczorek
+48 517 851 868

Obsługa podmiotów, które na co dzień zajmują się opracowywaniem i komercjalizacją nowatorskich rozwiązań i produktów. Zabezpieczanie efektów prac Klientów od strony odpowiedniej organizacji prowadzonej działalności. Nabywanie, komercjalizacja i dalsza dystrybucja praw własności intelektualnej.

Umowy i regulaminy w IT – wsparcie prawne

W ramach naszej pracy projektujemy i opracowujemy regulacje umowne dotyczące przeniesienia praw do produktów, systemów licencyjnych o różnym zakresie, a także możliwości korzystania z produktów na innych zasadach, jak na przykład SaaS, użytkowanie lub dzierżawa praw.

Wsparcie prawne na każdym etapie tworzenia rozwiązań IT

Opracowujemy umowy w przedmiocie rozwiązań IT, dotyczące każdego etapu tworzenia i korzystania z oprogramowania; począwszy od analiz, poprzez wdrożenie, po utrzymanie i rozwój oprogramowania, w każdym modelu wykonywania prac (agile, body leasing, etc) lub rozliczania ich realizacji (fixed price, time & material, etc).

Ochrona Twojego know-how i danych osobowych

Przygotowujemy rozwiązania w zakresie transferu oraz korzystania z praw własności przemysłowej: znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, patentów.

Chronimy know-how, tajemnicę przedsiębiorstwa, dane osobowe i inne informacje wrażliwe poprzez formułowanie egzekwowalnych klauzul umownych.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl