Postępowania i sprawy sporne

Negocjacje w sporach dotyczących własności intelektualnej. Pomoc w wykonywaniu procedur rejestrowych oraz zgłoszeniach dotyczących praw własności przemysłowej. Analizy i opinie w zakresie korzystania z cudzej własności.

Partner, attorney-at-law
Michał Czuryło
+48 504 035 553
Partner, attorney-at-law
Michał Czuryło
+48 504 035 553

Reprezentujemy Klientów w sprawach w toku negocjacji, w postępowaniach sądowych, administracyjnych, mediacyjnych oraz arbitrażowych. Szukasz prawników, którzy pomogą Ci zarejestrować nowy patent lub będą Cię reprezentować w negocjacjach w przypadku sporu? Chcesz przeprowadzić analizę materiałów w zakresie zgodności z prawem autorskim? Dobrze trafiłeś.

Usługi w sprawach i postępowaniach spornych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie postępowań i spraw spornych związanych z ochroną danych osobowych, własności intelektualnej oraz IT, takie jak:

 • Pomoc przy zgłoszeniach dotyczących praw własności przemysłowej – w tym w wykonywaniu procedur rejestrowych.
 • Analizy i opinie – w zakresie zgodności z prawem określonych sposobów korzystania z cudzej twórczości.
 • Audyty – badanie sposobu wykorzystywania elementów udostępnianych na licencjach typu open source, free software, creative commons, etc.
 • Negocjacje – prowadzimy je w przypadku sporów dotyczących własności intelektualnej,
 • Porozumienia i ugody – opracowujemy porozumienia i ugody pozwalające uregulować wzajemne stosunki w zakresie korzystania z dóbr niematerialnych.
 • Reprezentacje – będziemy Cię reprezentować w sporach i postępowaniach sądowych, mediacyjnych, arbitrażowych, administracyjnych.
 • Doradztwo – przeprowadzane w zakresie optymalnej strategii ochrony przed naruszeniami lub przed potencjalnymi roszczeniami podmiotów trzecich.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl