31.03.2021

Ulga IP Box – Honorarium prawnoautorskie twórców oprogramowania

Mateusz Kozieł
ulga IP Box

Co to jest Ulga IP Box?

Ulga IP BOX to rozwiązanie, które pozwala płacić niższy podatek dochodowy podatnikom uzyskującym przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Wszystkie informacje na temat ulgi znajdą państwo w tym artykule.

Jednym z praw kwalifikowanych pozwalających na zapłatę 5% podatku jest autorskie prawo do programu komputerowego. Stąd też, programiści stanowią grupę podatników, którzy najczęściej (i najchętniej) sięgają ostatnimi czasy po IP Box jako atrakcyjną preferencję podatkową.

Kluczowym pytaniem pozostaje to jak określić przychód z takich praw aby móc zastosować ulgę IP Box? W tym zakresie, kluczowym pojęciem staje się honorarium prawnoautorskie związane z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do oprogramowania.

Czym jest honorarium prawnoautorskie?

Honorarium prawnoautorskie jest wynagrodzeniem programisty należnym za przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonego przez niego oprogramowania – czyli, potocznie, z tytułu sprzedaży takich praw.

Wysokość takiego wynagrodzenia powinna być odpowiednia w stosunku do zakresu udzielonego prawa i korzyści jakie niesie ze sobą korzystanie z utworu i powinna w sposób jasny i klarowny zostać określona w umowie.

Honorarium prawnoautorskie dla twórców oprogramowania

Twórcy oprogramowania korzystają z takich samych regulacji dotyczących praw autorskich jak wszyscy autorzy – tworząc dla klienta oprogramowanie i przenosząc na niego majątkowe prawa autorskie do niego, twórcy oprogramowania uzyskują wskazane honorarium. Tworząc więc oprogramowanie i sprzedając je do kontrahenta – programista może osiągać przychód kwalifikowany.

Co kluczowe, honorarium prawnoautorskie to dokładnie ten składnik wynagrodzenia twórcy oprogramowania, jaki może podlegać pod ulgę IP Box. To przychody związane z prawami autorskimi podlegać bowiem mogą preferencji podatkowej – a przychody związane z innymi czynnościami nietwórczymi z preferencji korzystać nie powinny.

Jakie zapisy zawrzeć w umowie o świadczenie usług programistycznych

Zwykle, twórcy oprogramowania wykonujący usługi na kontraktach B2B określają swoje świadczenie z umowy jako „świadczenie usług programistycznych”. To z tego tytułu uzyskują też zwykle wynagrodzenie – określane w zryczałtowanej stawce miesięcznej lub godzinowej.

To dość istotny mankament kontraktów, który znacząco utrudnia rozliczenie ulgi. Najbardziej rekomendowane jest, aby umowa albo sporządzane na jej podstawie dokumenty (np. zamówienia, protokoły) w sposób jasny określały, że:

 1. Część wynagrodzenia związana jest z przeniesieniem praw autorskich do oprogramowania (stanowi honorarium prawnoautorskie);
 2. Kwota takiego honorarium jest osobno wydzielona jako dodatkowa pozycja wynagrodzenia;
 3. Kwota honorarium zostanie wskazana na fakturze wystawianej tytułem świadczenia usług.

Tego rodzaju zapisy powinny dobrze zabezpieczyć rozliczenie podatkowe ulgi IP Box i w jasny sposób pozwalają na określenie jaka kwota podlegać może preferencji podatkowej.

 

Jak możemy pomóc?

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie wsparcia stosowania IP Box w działalności programistycznej. Pomagamy nie tylko w zabezpieczeniu zastosowania ulgi za pomocą interpretacji podatkowej, lecz doradzamy też klientom w zakresie wprowadzenia do ich umów zapisów które wspomogą zastosowanie ulgi IP Box i wyeliminują znaczące ryzyko związane z obliczeniem kwoty podlegającej opodatkowaniu stawką 5%.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl