04.12.2020

ULGA IP BOX – najważniejsze informacje

Mateusz Kozieł

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje preferencja podatkowa w postaci ulgi IP BOX. Komu przysługuje, kiedy można z niej skorzystać oraz jakie konkretne benefity przynosi? Odpowiada r.pr. Mateusz Kozieł, który pomógł już kilkudziesięciu podmiotom w jej uzyskaniu.

Na czym polega ulga IP BOX i jaki jest jej cel?

Ulga IP BOX to rozwiązanie, które pozwala płacić niższy podatek dochodowy podatnikom uzyskującym przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ulga umożliwia zastosowanie obniżonej stawki podatku dochodowego podatnikom prowadzącym działalność innowacyjną – np. podatnikom tworzącym nowe oprogramowanie komputerowe.

Preferencyjna stawka podatku wynosi tylko 5% i jest dużo niższa niż w przypadku klasycznych stawek podatku PIT (17/32% w przypadku PIT-u rozliczanego w ramach skali, 19% w przypadku podatku liniowego) oraz podatku CIT (9/19%).

Głównym celem wprowadzonej preferencji podatkowej jest pobudzenie rynku innowacyjnych rozwiązań, toteż z ulgi IP BOX mogą skorzystać ci, których praca ma twórczy charakter. Ustawodawca precyzuje w ustawie o PIT i ustawie o CIT, jak należy rozumieć pojęcie działalności uprawniającej do zastosowania ulgi – wskazując, że: „działalność twórcza obejmuje badania naukowe (…) lub prace rozwojowe, jest podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

Z ulgi IP Box mogą korzystać nie tylko naukowcy, biotechnolodzy prowadzący działania eksperymentatorskie i teoretyczne czy też jednostki wyspecjalizowane w badaniach naukowych – beneficjentem ulgi mogą być wszyscy, którzy wykorzystują bieżącą wiedzę do ulepszania istniejących usług czy produktów, także programiści (twórcy programów komputerowych) i wiele innych osób ulepszających lub tworzących nowe rozwiązania wpływające na zwiększenie i rozwój ogólnego zasobu wiedzy.

Jak skorzystać z ulgi IP BOX?

Uzyskanie ulgi IP BOX nie jest jednak proste, a zabezpieczenie całego procesu ma kluczowe znaczenie dla powodzenia zastosowania obniżonej stawki podatku.

Nie wystarczy być bowiem podmiotem uprawnionym do zastosowania ulgi oraz wytwarzającym kwalifikowane prawa uprawniające do ulgi – niezbędne jest też prawidłowe udokumentowanie zarówno procesu stworzenia takiego prawa, jak i jego dalszej sprzedaży, licencjonowania czy innej dystrybucji. Dlatego konieczna jest tu pomoc specjalistów, którzy pomogą w zebraniu potrzebnych dokumentów.

W ustawie znajduje się katalog zamknięty wskazujący, co można zaliczyć do kwalifikowanych IP. Są to:

 • patent;
 • prawo ochronne na wzór użytkowy;
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin;
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 • autorskie prawo do programu komputerowego;
 • podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Pamiętajmy, że preferencja podatkowa odnosi się jedynie do dochodów uzyskanych z kwalifikowanych IP.

Jak mówi r.pr. Mateusz Kozieł:

Kluczowe znaczenie dla ulgi ma nie tylko sam fakt wytworzenia kwalifikowanych praw w ramach działalności – lecz także prawidłowe udokumentowanie tego procesu (oraz poniesionych w jego toku wydatków). Równie istotny jest etap komercjalizacji produktu – przychody uzyskiwane w związku z prawami kwalifikowanymi muszą być ewidencjonowane w sposób umożliwiający obliczenie kwoty podlegającej preferencji. Prowadzenie osobnej ewidencji to wymóg formalny skorzystania z ulgi, musi być ona prowadzona w sposób przejrzysty zarówno dla podatnika, jak i urzędu skarbowego.

Podatnik stosujący ulgę musi nie tylko zabezpieczyć odpowiednie dokumenty wewnętrzne, lecz także prawidłowo unormować zasady komercjalizacji swoich produktów. Zapisy umów podatnika z jego kontrahentami stanowią podstawowy element układanki, kluczowy dla funkcjonowania ulgi – a brak odpowiednich zastrzeżeń umownych co do komercjalizacji praw kwalifikowanych czy też prowadzenia rozliczeń może powodować brak możliwości skorzystania z ulgi.

Kiedy można skorzystać z ulgi?

Ulga IP Box rozliczana jest w zeznaniu rocznym, w którym wskazujemy kwotę przychodów kwalifikowanych objętych preferencyjną stawką podatku – dotychczas, nie było możliwe stosowanie 5% stawki IP Box do wyliczania miesięcznych zaliczek na podatek. Wychodząc naprzeciw trudnościom spowodowanym epidemią, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie możliwości zastosowania 5% stawki już przy wyliczaniu zaliczek na podatek – co nie powoduje zamrożenia środków podatnika poprzez uiszczanie zaliczek na podatek z uwzględnieniem stawki 19% w sytuacji, w której przychody te od początku kwalifikujemy do 5% stawki podatku.

Pozostaje pytanie jak dodatkowo zabezpieczyć się składając deklarację roczną z uwzględnioną ulgą lub też płacąc obniżone zaliczki na podatek. Te wątpliwości rozwiewa r.pr. Mateusz Kozieł:

Podatnik nie może poprzestać wyłącznie na złożeniu deklaracji rocznej na podatek oraz prowadzeniu ewidencji przychodów kwalifikowanych. Nawet skrupulatnie prowadzona ewidencja, służąca wyliczeniu przychodu kwalifikowanego objętego ulgą nie jest pełnym gwarantem bezpieczeństwa podatkowego. Niezwykle pomocne jest wprowadzenie do umów z kontrahentami dodatkowych mechanizmów dotyczących rozliczenia wynagrodzenia – a także uzyskanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ulgi.

Dlatego, jeszcze przed terminem złożenia deklaracji rocznej warto złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej prawidłowość kwalifikacji przychodów do ulgi. Samo złożenie wniosku i oczekiwanie na rozstrzygnięcie daje istotny atut w ewentualnej dyskusji z urzędem Skarbowym na wypadek, gdyby rozliczenie 5% podatku rodziło wątpliwości. Deklaracja roczna, wsparta rozbudowaną ewidencją przychodów kwalifikowanych oraz uzyskaną interpretacją indywidualną dają pewność, że organ podatkowy nie powinien wyciągać w stosunku do podatnika negatywnych konsekwencji z tytułu zastosowania 5% podatku do przychodów.

Ulga IP BOX – kiedy została wprowadzona

Ulgę IP BOX można stosować od 1 stycznia 2019 r. – możliwe jest skorzystanie z niej również w drodze korekty zeznania podatkowego za 2019 r., co wymaga jednak weryfikacji dokumentów zgromadzonych dotychczas przez podatnika. Do tej pory skorzystało z niej tysiące podmiotów, jeśli i Ty chciałbyś zapłacić mniejszy podatek za swoją działalność, skontaktuj się z naszym specjalistą:

r.pr. Mateusz Kozieł – mateusz.koziel@kwkr.pl; telefon: 0048 515 179 462

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl