14.04.2021

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstrzymał zgodę na zakup przez Orlen Polska Press. Kogo jeszcze dotknie ta decyzja?

Paulina Opiełka

We wtorek 13 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie (pełniący rolę Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) poinformował o wstrzymaniu bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na kupno wydawnictwa Polska Press przez PKN Orlen.

Decyzja Sądu jest istotna nie tylko ze względu na kluczowy dla polskiego rynku prasy charakter przejęcia. Staje się także ważna ze względu na interpretację – przedstawioną przez Sąd – przepisów dotyczących koncentracji. Postanowienie może mieć więc istotne znaczenie dla pozostałych transakcji fuzji i przejęć w Polsce, w tym m.in. w branży informatycznej czy telekomunikacyjnej.

Niezgodny z prawem proces koncentracji

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że – w przypadku zaskarżenia decyzji Prezesa UOKiK w sprawie koncentracji – obowiązkiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest wtrzymanie jej wykonania. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której nieostateczna decyzja Prezesa UOKiK byłaby wykonywana przez zainteresowane strony. Tymczasem przepisy jasno przewidują możliwość zaskarżania decyzji Prezesa UOKiK w przedmiocie koncentracji. W przypadku braku wstrzymania wykonania takiej decyzji łączące się przedsiębiorstwa przeprowadzałyby proces koncentracji, który mógłby zostać następnie uznany za niezgodny z prawem. Sąd zakwestionował tym samym literalną wykładnię art. 97 UOKiK. Zgodnie z nią koncentrację można przeprowadzać tuż po uzyskaniu decyzji Prezesa UOKiK, niezależnie od jej zaskarżenia.

W konsekwencji

Wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKiK oznacza w praktyce konieczność powstrzymania się przez Orlen od wykonywania praw udziałowych w Polska Press. Do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.

Zagrożenie dla branży IT?

Powyższe orzeczenie nie pozostaje bez znaczenia dla innych transakcji fuzji i przejęć na rynku polskim. Przypominamy, że – zgodnie z treścią znowelizowanej w czasie pandemii Ustawy o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2145) – Prezes UOKiK uzyskał kompetencję kwestionowania transakcji dotyczących nabywania udziałów oraz innych form koncentracji wielu firm, w tym m.in. działających w branży informatycznej, o ile ich obroty przekraczają rocznie 10.000.000 EUR. W konsekwencji rozwijający się prężnie rynek IT w Polsce będzie coraz częściej wnioskował o zgody UOKiK na transakcje inwestycyjne. Orzeczenie w sprawie Polska Press może więc mieć dla takich spółek szczególne znaczenie w przyszłości.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl