12.04.2021

Fundacje rodzinne – nowa forma sukcesji w firmach rodzinnych

Mariusz Purgał

Dziedziczenie firmy przysparzało spadkobiercom sporo problemów. Sytuacja wyglądała analogicznie do zamrożenia pieniędzy w banku na koncie zmarłego. Jednakże nowe przepisy mogą to zmienić na korzyść sukcesorów.

Dotychczas wraz ze śmiercią właściciela firmy, którą ten wcześniej zarejestrował na swoje nazwisko w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), płynne prowadzenie biznesu przez potomstwo było niemożliwe. Śmierć przedsiębiorcy równała się utracie prawa do zarządzania firmą. Akt zgonu właściciela firmy wiązał się z wygaśnięciem NIP-u, braku dostępu do jakichkolwiek zezwoleń czy koncesji. Równocześnie kontrakty handlowe i umowy o pracę traciły na ważności. Jeśli spadkobierca chciał kontynuować działalność przedsiębiorstwa poprzedniego właściciela, musiał od nowa zarejestrować działalność gospodarczą.

Taka sytuacja wiązała się z wieloma niedogodnościami. Firma traciła na płynności biznesowej, w dodatku nowa rejestracja wymagała zmian na szczeblu biurokratycznym i organizacyjnym. Jednak wkrótce te problemy stracą na znaczeniu. Wraz z 2022 r. ma wejść w życie ustawa (aktualnie w fazie projektu) o fundacjach rodzinnych, ułatwiająca dziedziczenie przedsiębiorstw.

Projekt zakłada możliwość utworzenia przez przedsiębiorcę fundacji, która po jego śmierci ma pełnić funkcje zarządcze wobec spółek, w formie których prowadzona jest rodzinna firma. Fundacja ma być zarządzana przede wszystkim przez spadkobierców ustawowych przedsiębiorcy i ma chronić majątek rodzinny przed rozdrobnieniem, co w konsekwencji ma umożliwić rodzinnym firmom dalszy rozwój, nawet po śmierci założyciela.

Przedsiębiorców wciąż czekają zobowiązania, jednak ich forma się zmienia. W celu utworzenia fundacji rodzinnej potrzeba zaledwie kilku dokumentów – aktu założycielskiego lub testamentu (wyłącznie w formie aktu notarialnego), statutu i mienia oraz wpisu do rejestru fundacji rodzinnych – które i tak powinny istnieć niezależnie czy projekt wejdzie w życie, czy też nie.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl