22.02.2021

Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce przyjęta przez Radę Ministrów

Łukasz Wieczorek
AI development

Rada Ministrów przyjęła „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”. Podjęta w grudniu ubiegłego roku uchwała została opublikowana 12 stycznia 2021 r. i jest dokumentem, który wspiera i uzupełnia inne, w tym Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych.

Polityka ma na celu wsparcie społeczeństwa, firm, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej w wykorzystaniu szans, jakie wiążą się z rozwojem sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym poszanowaniu godności człowieka oraz zagwarantowaniu warunków do uczciwej konkurencji w rywalizacji na poziomie globalnym.

Dokument opisuje działania, które Polska powinna wdrożyć, oraz cele, jakie powinna osiągnąć w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.), a które mają służyć rozwojowi polskiego społeczeństwa, polskiej gospodarki i polskiej nauki w obszarze sztucznej inteligencji.

Cele i narzędzia zostały podzielone na sześć obszarów:

1) AI i społeczeństwo – działania ukierunkowane na uczynienie Polski jednym z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a Polaków – społeczeństwem świadomym konieczności ciągłego podnoszenia wiedzy i umiejętności;

2) AI i innowacyjne firmy – działania, których celem jest wspieranie polskich przedsiębiorstw AI;

3) AI i nauka – wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji;

4) AI i edukacja – działania podejmowane od kształcenia podstawowego przez poziom ponadpodstawowy aż do poziomu uczelni – w szczególności programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy w wyniku rozwoju technologicznego i procesu automatyzacji;

5) AI i współpraca międzynarodowa – działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie sztucznej inteligencji oraz rozwój technologii AI na arenie międzynarodowej;

6) AI i sektor publiczny – wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju programów takich jak GovTech Polska.

Dokument z założenia ma podlegać ewaluacji, co wynika ze stale rozwijającego się sektora nowoczesnych technologii, a w szczególności AI.

Pełna treść uchwały dostępna jest pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000002301.pdf

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl