22.02.2021

Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce przyjęta przez Radę Ministrów

Łukasz Wieczorek
AI development

Rada Ministrów przyjęła „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”. Podjęta w grudniu ubiegłego roku uchwała została opublikowana 12 stycznia 2021 r. i jest dokumentem, który wspiera i uzupełnia inne, w tym Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych.

Polityka ma na celu wsparcie społeczeństwa, firm, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej w wykorzystaniu szans, jakie wiążą się z rozwojem sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym poszanowaniu godności człowieka oraz zagwarantowaniu warunków do uczciwej konkurencji w rywalizacji na wysokim poziomie. Globalne regulacje standardów użycia AI coraz bliżej w Polsce.

Dokument opisuje działania, które Polska powinna wdrożyć, oraz cele, jakie powinna osiągnąć w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.), a które mają służyć rozwojowi polskiego społeczeństwa, polskiej gospodarki i polskiej nauki w obszarze sztucznej inteligencji.

Cele i narzędzia zostały podzielone na sześć obszarów:

1) AI i społeczeństwo – działania ukierunkowane na uczynienie Polski jednym z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a Polaków – społeczeństwem świadomym konieczności ciągłego podnoszenia wiedzy i umiejętności;

2) AI i innowacyjne firmy – działania, których celem jest wspieranie polskich przedsiębiorstw AI;

3) AI i nauka – wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji;

4) AI i edukacja – działania podejmowane od kształcenia podstawowego przez poziom ponadpodstawowy aż do poziomu uczelni – w szczególności programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy w wyniku rozwoju technologicznego i procesu automatyzacji;

5) AI i współpraca międzynarodowa – działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie sztucznej inteligencji oraz rozwój technologii AI na arenie międzynarodowej;

6) AI i sektor publiczny – wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju programów takich jak GovTech Polska.

Dokument z założenia ma podlegać ewaluacji, co wynika ze stale rozwijającego się sektora nowoczesnych technologii, a w szczególności AI.

Pełna treść uchwały dostępna jest pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000002301.pdf

Zapraszamy do naszej kancelarii prawnej.

[FM_form id="2"]

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl