11.08.2020

Projekt Prawa Komunikacji Elektronicznej – trwają konsultacje społeczne

Michał Czuryło

Pod koniec lipca, na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowej, fundamentalnej dla wielu przedsiębiorców ustawy – Prawa Komunikacji Elektronicznej. Ma ona zastąpić w grudniu kilkunastoletnią już, obszerną ustawę Prawo Telekomunikacyjne, a także znowelizować szereg innych ustaw.

Projekt ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej – cel zmian

Projekt całkiem nowego aktu prawnego uzasadniony jest zakresem i ilością zmian oraz koniecznością uporządkowania, przeredagowania i niejednokrotnie uproszczenia dotychczas funkcjonujących przepisów. Ma również dostosować przepisy, aby ułatwić wprowadzenie w Polsce trzech śmiałych planów Unii Europejskiej:

 • zapewnienia gigabitowego dostępu do Internetu w miejscach stanowiących siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • zapewnienia na wszystkich obszarach miejskich oraz na wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych zasięgu sieci 5G,
 • zapewnienia we wszystkich gospodarstwach domowych w Europie dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Polski Rząd, w ramach Narodowego Planu Szerokopasmowego, zobowiązał się do realizacji tych celów w ciągu najbliższych 5 lat.

Prawo Komunikacji Elektronicznej a zgody marketingowe

Co zaś zmienia się w kwestii dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną, zbierania zgód na marketing oraz korzystania z plików cookies? Niestety, zgodnie z aktualnym tekstem projektu, niezbyt wiele.

Dobrym ruchem Ustawodawcy jest połączenie wymogu uzyskania dwóch zgód na marketing w jedną – dotychczas wymóg uzyskania zgody wynikał niezależnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego oraz z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oba artykuły zostaną uchylone i z ich treści powstanie nowy przepis art. 360 Prawa Komunikacji Elektronicznej.

Oprócz pozytywnej zmiany formalno-porządkowej, Ustawodawca nie pokusił się jednak o dalej idące zmiany, które pozwalałyby uregulować kwestie zbierania zgód marketingowych i np. cold mailingu w sposób bardziej przystępny dla przedsiębiorców, co wielu przedsiębiorców przyjmie z pewnym zawodem.

Do dnia 28 sierpnia 2020 r. istnieje jednak możliwość zgłoszenia uwag do projektu w ramach konsultacji społecznych, w związku z czym zachęcamy do przekazywania do Kancelarii swoich opinii, które możemy zgłosić następnie w ramach procesu legislacyjnego.

Aby przesłać swoje uwagi zapraszamy do przejścia do zakładki KONTAKT.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl