12.08.2020

Kara UOKiK za zmowę przetargową małopolskich przewoźników

Gabriela Kocurek

Prezes UOKiK poinformował o wydaniu decyzji w sprawie zmowy przetargowej, w której brali udział małopolscy przedsiębiorcy zajmujący się przewozem uczniów. Zamawiającymi były małopolskie gminy oraz placówki edukacyjne, w tym m. in. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

Sztuczne zawyżanie cen zamówienia – zmowa przetargowa

Postępowanie przed UOKiK wykazało, że przewoźnicy wspólnie, w sposób niedozwolony wpływali na wyniki dziesięciu zamówień publicznych, a w sześciu z nich osiągnęli zamierzony skutek. Mechanizm działania przedsiębiorców opierał się na rozstawianiu i wycofywaniu ofert. Jeśli oferty obu przedsiębiorców pozostających w zmowie okazywały się najkorzystniejsze zwycięzca wycofywał się z zawarcia umowy z zamawiającym nie dostarczając niezbędnych do jej zawarcia dokumentów. W konsekwencji wygrywała druga z kolei oferta przedsiębiorcy pozostającego w zmowie, która była droższa. W ten sposób dochodziło do sztucznego zawyżenia ceny zamówienia.

Kary za zmowę przetargową

Za ww. naruszenie w myśl ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorcy grozi kara finansowa do wysokości 10 proc. jego rocznego obrotu. Na małopolskich przewoźników Prezes UOKiK nałożył karę w wysokości 200 tys. zł. Decyzja o nałożeniu kary nie jest prawomocna.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl