UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJE

Upadłość przedsiębiorców

Prowadzimy postępowania upadłościowe. W pierwszej kolejności analizujemy aspekty finansowe i prawne funkcjonowania przedsiębiorców, oceniając czy zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości. Doradzamy czy w sytuacji Klienta istnieją możliwości wykorzystania innych procedur niż upadłość likwidacyjna, w tym czy możliwe jest przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego lub przygotowanej likwidacji (pre-pack). Kompleksowo przygotowujemy dokumentację postępowania upadłościowego, sporządzając właściwe dokumenty i wnioski oraz czuwamy nad przebiegiem postępowania. Obsługujemy również postępowania upadłościowe z perspektywy wierzycieli, przygotowując zgłoszenia wierzytelności i uczestnicząc w innych stadiach postępowania.

  • Analizujemy dokumenty finansowe i przygotowujemy dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
  • Uzyskujemy zabezpieczenia sądowe majątku dłużnika przed wierzycielami.
  • Działamy w celu ochrony majątku zadłużonego przedsiębiorstwa, w tym skutecznie zapobiegamy działaniom wierzycieli utrudniającym osiągnięcie celów postępowania upadłościowego na etapie przed rozpoznaniem wniosku upadłościowego.
  • Reprezentujemy Klienta w kontaktach z nadzorcą sądowym, ułatwiając efektywne i sprawne prowadzenie postępowanie.
  • Reprezentujemy interesy wierzycieli i dłużników podczas zgromadzeń wierzycieli i w ramach rady wierzycieli.

 

Kancelaria jest partnerem merytorycznym portalu informacyjnego www.restrukturyzacja.pl.

 

Marcin Wierzbicki:
telefon: + 48 504 689 140
email: marcin.wierzbicki@kwkr.pl

Warning: file_get_contents(//fonts.googleapis.com/css?family=Amatic+SC|Merriweather|Roboto+Slab|Montserrat|Lato|Italianno|PT+Sans|PT+Sans+Narrow|Raleway|Crafty+Girls|Roboto|Open+Sans|Schoolbell|Great+Vibes|Droid+Sans|Poppins|Oswald|Varela+Round|Roboto+Condensed|Fira+Sans|Lora|Signika|Cabin|Arimo|Droid+Serif|Arvo|Rubik): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/hummingbird-performance/core/modules/minify/class-minify-group.php on line 1329