UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJE

Upadłość przedsiębiorców

Prowadzimy postępowania upadłościowe. W pierwszej kolejności analizujemy aspekty finansowe i prawne funkcjonowania przedsiębiorców, oceniając czy zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości. Doradzamy czy w sytuacji Klienta istnieją możliwości wykorzystania innych procedur niż upadłość likwidacyjna, w tym czy możliwe jest przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego lub przygotowanej likwidacji (pre-pack). Kompleksowo przygotowujemy dokumentację postępowania upadłościowego, sporządzając właściwe dokumenty i wnioski oraz czuwamy nad przebiegiem postępowania. Obsługujemy również postępowania upadłościowe z perspektywy wierzycieli, przygotowując zgłoszenia wierzytelności i uczestnicząc w innych stadiach postępowania.

  • Analizujemy dokumenty finansowe i przygotowujemy dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
  • Uzyskujemy zabezpieczenia sądowe majątku dłużnika przed wierzycielami.
  • Działamy w celu ochrony majątku zadłużonego przedsiębiorstwa, w tym skutecznie zapobiegamy działaniom wierzycieli utrudniającym osiągnięcie celów postępowania upadłościowego na etapie przed rozpoznaniem wniosku upadłościowego.
  • Reprezentujemy Klienta w kontaktach z nadzorcą sądowym, ułatwiając efektywne i sprawne prowadzenie postępowanie.
  • Reprezentujemy interesy wierzycieli i dłużników podczas zgromadzeń wierzycieli i w ramach rady wierzycieli.

 

Kancelaria jest partnerem merytorycznym portalu informacyjnego www.restrukturyzacja.pl.

 

Marcin Wierzbicki:
telefon: + 48 504 689 140
email: marcin.wierzbicki@kwkr.pl