09.09.2021

Zmiany w postępowaniu nakazowym z weksla w sporach przeciwko konsumentom

Monika Macura
Anna Jędrasiak

Nowelizacja wynika z konkluzji wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE. Według ustaleń sąd rozpoznający sprawę powinien każdorazowo dokonać oceny umowy z konsumentem zabezpieczonej wekslem pod kątem występowania klauzul niedozwolonych.

Ustawodawca zdecydował się na zmianę w Ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe. W myśl nowelizacji weksel wręczany przedsiębiorcy w celu spełnienia lub zabezpieczenia  wierzytelności,  która wynika z umowy zawartej z konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny powinien zawierać zastrzeżenie „nie na zlecenie” lub inne równoznaczne.

W konsekwencji zmieniony został art. 41 Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim. Z artykułu wykreślono postanowienia dotyczące weksli jako powtarzające już regulację przewidzianą w samym Prawie wekslowym.

Ponadto ustawodawca wprowadza do treści art. 485 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego konieczność przedstawienia umowy zawartej z konsumentem wraz z załącznikami i deklaracją wekslową. Z niej ma też wynikać roszczenie zabezpieczone wekslem. Ta część nowelizacji jest bezpośrednią implementacją wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach C-176/17 Profi Credit Polska oraz w połączonych sprawach C-419/18 i C-483/18 Profi Credit Polska.

Powód dochodzący roszczenia z weksla przeciwko osobie fizycznej czekają dodatkowe zobowiązania. Między innymi będzie musiał złożyć oświadczenia w przedmiocie, czy roszczenie dochodzone pozwem powstało w związku z umową zawartą z konsumentem. Brak oświadczenia są będzie traktował jako brak formalny pozwu.

Opisywana nowelizacja ogranicza także koszty ponoszone przez konsumentów. W przypadku złożenia przez nich zarzutów od nakazu zapłaty (wydanego w postępowaniu nakazowym) – koszty zmniejszą się do kwoty 750 zł.

Ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta. Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.