29.11.2022

Więcej zmian w estońskim CIT

Radosław Urban
Łukasz Kolarski

Od 1 stycznia 2023r. wejdą w życie zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Nowelizacja przepisów w tym zakresie ma na celu przede wszystkim usunięcie wielu wątpliwości interpretacyjnych związanych z estońskim CIT. Większość przyjętych rozwiązań można uznać za korzystne z punktu widzenia podatników –  co powinno mieć także przełożenie na dalszy wzrost zainteresowania tą formą opodatkowania.

Po pierwsze – uściślono regulację dotyczącą warunków wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, będzie ono mijać po upływie jednego pełnego okresu opodatkowania wynoszącego 4 lata, w przypadku stosowania estońskiego CIT w sposób nieprzerwany.

Usunięto wątpliwości w zakresie wymogu minimalnego zatrudnienia. W przypadku kiedy mowa o zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę, warunek ten będzie teraz uznawany za spełniony, jeśli tylko podatnik ryczałtu jest płatnikiem w odniesieniu do zaliczek na PIT albo składek ZUS. Do tej pory problemy z interpretacją rodziły się w przypadku zatrudniania osób mających mniej niż 26 lat lub studentów. Osoby te korzystają bowiem ze zwolnienia z PIT lub też składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Wskazano wyraźnie na moment, w którym powstaje obowiązek zapłaty ryczałtu przy zaliczkach na poczet dywidendy. Nowa regulacja pozwoli na uniknięcie olbrzymiej ilości problemów wśród tych podatników, którzy wypłacali zaliczkę na poczet dywidendy po ustawowej dacie, która wskazywała moment powstania zobowiązania podatkowego. Był to dwudziesty dzień siódmego miesiąca roku podatkowego. Wedle nowych przepisów, przedsiębiorcy unikną mimowolnego powstania zaległości podatkowej, gdyż zapłata podatku będzie się aktualizować z końcem trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po tym, w którym zdecydowano się na podział zysku.

W tym miejscu warto dodać o wskazaniu terminu właściwego dla zapłaty podatku z tytułu przekształcenia. Będzie to teraz koniec trzeciego miesiąca w pierwszym roku opodatkowania estońskim CIT.

Spośród pozostałych zmian, które należałoby wyróżnić, zdecydowanie wspomnieć należy o uregulowaniu sposobu zaliczania używania samochodów osobowych do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Dużo prostsze stanie się rozliczanie kosztów związanych z wykorzystywaniem pojazdów zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również na użytek prywatny. Opodatkowaniu estońskiemu CIT będzie podlegać w takiej sytuacji 50% wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego.

Podsumowanie

Podsumowując – ustawodawca wprowadza od przyszłego roku szereg usprawnień, które powinny znacząco ułatwić funkcjonowanie wielu firm. Oczywiście wciąż oczekiwane są dalsze zmiany, chociażby w zakresie przywoływanych już przepisów dotyczących opodatkowania przy przekształceniu. Z pewnością w interesie zarówno przedsiębiorców, jak i państwa powinno być dalsze działanie na rzecz zwiększania popularności estońskiego CIT i świadomości obowiązującego prawa.

Czas pokaże, jak opisane wyżej zmiany zostaną przyjęte w praktyce i czy jest to punkt wyjścia dla dalszych zmian.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.