19.02.2021

Tylko 20% e-sklepów dostosowało regulaminy do zmian w prawie

Michał Czuryło
regulaminy

1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy, które wymusiły na sklepach internetowych wprowadzenie zmian w regulaminach. Powodem jest nowelizacja kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Akty te przyznają w określonych sytuacjach przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą uprawnienia zbliżone do tych, jakie dotąd posiadali wyłącznie konsumenci.

Konsument – kim jest?

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego, za konsumenta należy uznać „osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.

W praktyce oznacza to, że osoba dokonująca zakupu na cele związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą nie ma prawa korzystać z ochrony przewidzianej na rzecz konsumentów.

Status konsumenta uprawnia m.in. do 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, ochrony w zakresie klauzul abuzywnych, tzn. zakazanych do stosowania w umowach czy regulaminach. Z tych uprawnień nie mogli korzystać jak dotąd przedsiębiorcy.

Czego dotyczą zmiany?

Osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze powinny być traktowane przez e-commerce jako konsumenci, o ile ich zakup nie jest bezpośrednio związany z branżą, w której działają. Wpis PKD pomoże rozstrzygnąć, czy zakup można uznać za czynność dokonaną przez konsumenta, czy raczej przez przedsiębiorcę. Dotąd za zakup związany z działalnością gospodarczą uznawano każdą czynność związaną z nabyciem towarów na tzw. fakturę, nawet jeżeli produkt nie był bezpośrednio wykorzystany w celach prowadzenia działalności gospodarczej.

Obecnie np. fryzjerka może zakupić na fakturę takie urządzenia jak skaner czy niszczarkę, mimo że nie prowadzi żadnej działalności związanej z takim sprzętem. W ten sposób sprzęt może wliczyć w koszty prowadzenia działalności, a dodatkowo korzystać z niektórych uprawnień jakie przysługują konsumentom.

E-sklepy nie zmieniły regulaminów

W następstwie wprowadzonych zmian m.in. regulaminy sklepów internetowych powinny uwzględnić obok przedsiębiorcy i konsumenta trzeci typ kupującego. Niestety, 8 na 10 sprzedawców internetowych jeszcze nie wdrożyło tego typu zmian. Niespełnienie obowiązku informacyjnego, związanego na przykład z prawem do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, wiąże się z wydłużeniem możliwości  zwrotu towaru do roku.

Nowe przepisy nie mają zastosowania w handlu stacjonarnym. Odnoszą się jedynie do zakupów w e-sklepach.

Chcesz wiedzieć jak dostosować regulamin e-sklepu do zmian w prawie? A może prowadzisz działalność i chciałbyś zwrócić towar według przysługujących Ci nowych zasad? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl