19.02.2021

Tylko 20% e-sklepów dostosowało regulaminy do zmian w prawie

Michał Czuryło
regulaminy

1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy, które wymusiły na sklepach internetowych wprowadzenie zmian w regulaminach. Powodem jest nowelizacja kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Akty te przyznają w określonych sytuacjach przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą uprawnienia zbliżone do tych, jakie dotąd posiadali wyłącznie konsumenci.

Konsument – kim jest?

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego, za konsumenta należy uznać „osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.

W praktyce oznacza to, że osoba dokonująca zakupu na cele związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą nie ma prawa korzystać z ochrony przewidzianej na rzecz konsumentów.

Status konsumenta uprawnia m.in. do 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, ochrony w zakresie klauzul abuzywnych, tzn. zakazanych do stosowania w umowach czy regulaminach. Z tych uprawnień nie mogli korzystać jak dotąd przedsiębiorcy.

Czego dotyczą zmiany?

Osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze powinny być traktowane przez e-commerce jako konsumenci, o ile ich zakup nie jest bezpośrednio związany z branżą, w której działają. Wpis PKD pomoże rozstrzygnąć, czy zakup można uznać za czynność dokonaną przez konsumenta, czy raczej przez przedsiębiorcę. Dotąd za zakup związany z działalnością gospodarczą uznawano każdą czynność związaną z nabyciem towarów na tzw. fakturę, nawet jeżeli produkt nie był bezpośrednio wykorzystany w celach prowadzenia działalności gospodarczej.

Obecnie np. fryzjerka może zakupić na fakturę takie urządzenia jak skaner czy niszczarkę, mimo że nie prowadzi żadnej działalności związanej z takim sprzętem. W ten sposób sprzęt może wliczyć w koszty prowadzenia działalności, a dodatkowo korzystać z niektórych uprawnień jakie przysługują konsumentom.

E-sklepy nie zmieniły regulaminów

W następstwie wprowadzonych zmian m.in. regulaminy sklepów internetowych powinny uwzględnić obok przedsiębiorcy i konsumenta trzeci typ kupującego. Niestety, 8 na 10 sprzedawców internetowych jeszcze nie wdrożyło tego typu zmian. Niespełnienie obowiązku informacyjnego, związanego na przykład z prawem do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, wiąże się z wydłużeniem możliwości  zwrotu towaru do roku.

Nowe przepisy nie mają zastosowania w handlu stacjonarnym. Odnoszą się jedynie do zakupów w e-sklepach.

Chcesz wiedzieć jak dostosować regulamin e-sklepu do zmian w prawie? A może prowadzisz działalność i chciałbyś zwrócić towar według przysługujących Ci nowych zasad? Skontaktuj się z nami.

[FM_form id="2"]

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl