16.10.2020

Trwają prace nad ważną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych

Paweł Syguła

 

W Ministerstwie Aktywów Państwowych trwają prace nad reformą Kodeksu spółek handlowych, która w projekcie ustawy zmieniającej zakłada m.in. wprowadzenie elementów prawa grup spółek (prawa koncernowego). Prace nad tymi zmianami przeszły z początkowego etapu konsultacji społecznych (które zakończyły się w dniu 19 września br.) do bardziej zaawansowanych prac. W okresie przeprowadzania konsultacji do ministerstwa wpłynęły łącznie 73 stanowiska, w tym od kancelarii prawnych, izb gospodarczych oraz branżowych czy związków zawodowych, co jest oceniane w podobny sposób przez wielu uczestników obrotu gospodarczego – regulacje dotyczące działalności grup kapitałowych są w Polsce bardzo potrzebne, a dotychczasowa, lakoniczna regulacja stosunków dominacji, zależności, powiązania i zarządzania spółką zależną nie zdała egzaminu praktycznego.

 

Brak wyraźnej i kompleksowej regulacji powoduje, że pomimo faktu, że tzw. holdingi spółek stanowią trzon rodzimej gospodarki, w świetle przepisów prawa formalnie każda ze spółek wchodzących w skład takiego holdingu jest podmiotem w pełni niezależnym od podmiotu dominującego względem niego, a osoby zarządzające taką spółką powinny się kierować wyłącznie jej interesem. Ma to ogromne znaczenie przede wszystkim dla kontrahentów i biznesowych partnerów takiej grupy – w obecnym stanie prawnym wykluczone jest przebicie tzw. zasłony korporacyjnej i pociągnięcia do odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej, o ile nie doszło do zawarcia umowy o zarządzanie spółką zależną, co należy do wyjątkowej rzadkości w praktyce obrotu gospodarczego w Polsce. W wielu przypadkach owa niezależność jest jednak fikcją, a nad interesem samej spółki często przeważa interes innych spółek z grupy (w tym spółki dominującej). Proponowana nowelizacja ma stanowić wstęp do formalnego uregulowania stosunków prawnych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

W następnej kolejności projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez organy i instytucje zainteresowane treścią przyszłej legislacji. Pisma w tej sprawie nie zostały jeszcze rozesłane przez ministerstwo.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl