16.10.2020

Trwają prace nad ważną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych

Paweł Syguła

 

W Ministerstwie Aktywów Państwowych trwają prace nad reformą Kodeksu spółek handlowych, która w projekcie ustawy zmieniającej zakłada m.in. wprowadzenie elementów prawa grup spółek (prawa koncernowego). Prace nad tymi zmianami przeszły z początkowego etapu konsultacji społecznych (które zakończyły się w dniu 19 września br.) do bardziej zaawansowanych prac. W okresie przeprowadzania konsultacji do ministerstwa wpłynęły łącznie 73 stanowiska, w tym od kancelarii prawnych, izb gospodarczych oraz branżowych czy związków zawodowych, co jest oceniane w podobny sposób przez wielu uczestników obrotu gospodarczego – regulacje dotyczące działalności grup kapitałowych są w Polsce bardzo potrzebne, a dotychczasowa, lakoniczna regulacja stosunków dominacji, zależności, powiązania i zarządzania spółką zależną nie zdała egzaminu praktycznego.

 

Brak wyraźnej i kompleksowej regulacji powoduje, że pomimo faktu, że tzw. holdingi spółek stanowią trzon rodzimej gospodarki, w świetle przepisów prawa formalnie każda ze spółek wchodzących w skład takiego holdingu jest podmiotem w pełni niezależnym od podmiotu dominującego względem niego, a osoby zarządzające taką spółką powinny się kierować wyłącznie jej interesem. Ma to ogromne znaczenie przede wszystkim dla kontrahentów i biznesowych partnerów takiej grupy – w obecnym stanie prawnym wykluczone jest przebicie tzw. zasłony korporacyjnej i pociągnięcia do odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej, o ile nie doszło do zawarcia umowy o zarządzanie spółką zależną, co należy do wyjątkowej rzadkości w praktyce obrotu gospodarczego w Polsce. W wielu przypadkach owa niezależność jest jednak fikcją, a nad interesem samej spółki często przeważa interes innych spółek z grupy (w tym spółki dominującej). Proponowana nowelizacja ma stanowić wstęp do formalnego uregulowania stosunków prawnych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

W następnej kolejności projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez organy i instytucje zainteresowane treścią przyszłej legislacji. Pisma w tej sprawie nie zostały jeszcze rozesłane przez ministerstwo.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl