17.09.2020

CIT od spółki komandytowej?

izabela ustymenko

Wczoraj na stronie RCL pojawił się zapowiadany od początku września projekt ustawy w ramach uszczelniania systemu podatkowego, który między innymi zawiera kontrowersyjne przepisy obejmujące spółki komandytowe (osobowe) podatkiem dochodowym od osób prawnych. Do tej pory spółka komandytowa jest transparentna podatkowo – tzn. sama nie płaci podatku PIT/CIT, a obciążeni są tylko jej wspólnicy.
Proponowane zmiany zakładają natomiast, że spółka komandytowa będzie dodatkowo płaciła CIT, a w dalszym etapie jej wspólnicy swój podatek PIT/CIT.
Projekt przewiduje jednak pewną furtkę dla komandytariuszy-osób fizycznych. Zwolniona z opodatkowania będzie część ich przychodów, w wysokości 50% uzyskanych przychodów jednak nie więcej niż 60.000 zł rocznie z danej spółki.
To zwolnienie nie będzie miało jednak zastosowania w przypadku, gdy istniejące powiązania między komplementariuszami spółki komandytowej lub sposób kierowania spółką wskazywałby na „optymalizacyjny cel” założenia takiej spółki (np. gdy komandytariusz posiada przynajmniej 5% udziaów/akcji w spółce kapitałowej będącej komplementariuszem).
Projekt ustawy jest obecnie opiniowany, a zgodnie z założeniami ma wejść w życie od 1 stycznia 2021.
Wydaje się, że prawdziwym uzasadnieniem może jednak nie być uszczelnienie systemu podatkowego, a głównie zwiększenie wpływów do budżetu. Trudno przewidzieć szanse na przyjęcie przepisów w obecnym kształcie, ale jest to już kolejna próba objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT – być może tym razem okaże się skuteczna.
Działając z wyprzedzeniem warto przejrzeć swoje struktury kapitałowe i zastanowić się nad najlepszym, zgodnym z przepisami, rozwiązaniem.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl