17.09.2020

CIT od spółki komandytowej?

izabela ustymenko

Wczoraj na stronie RCL pojawił się zapowiadany od początku września projekt ustawy w ramach uszczelniania systemu podatkowego, który między innymi zawiera kontrowersyjne przepisy obejmujące spółki komandytowe (osobowe) podatkiem dochodowym od osób prawnych. Do tej pory spółka komandytowa jest transparentna podatkowo – tzn. sama nie płaci podatku PIT/CIT, a obciążeni są tylko jej wspólnicy.
Proponowane zmiany zakładają natomiast, że spółka komandytowa będzie dodatkowo płaciła CIT, a w dalszym etapie jej wspólnicy swój podatek PIT/CIT.
Projekt przewiduje jednak pewną furtkę dla komandytariuszy-osób fizycznych. Zwolniona z opodatkowania będzie część ich przychodów, w wysokości 50% uzyskanych przychodów jednak nie więcej niż 60.000 zł rocznie z danej spółki.
To zwolnienie nie będzie miało jednak zastosowania w przypadku, gdy istniejące powiązania między komplementariuszami spółki komandytowej lub sposób kierowania spółką wskazywałby na „optymalizacyjny cel” założenia takiej spółki (np. gdy komandytariusz posiada przynajmniej 5% udziaów/akcji w spółce kapitałowej będącej komplementariuszem).
Projekt ustawy jest obecnie opiniowany, a zgodnie z założeniami ma wejść w życie od 1 stycznia 2021.
Wydaje się, że prawdziwym uzasadnieniem może jednak nie być uszczelnienie systemu podatkowego, a głównie zwiększenie wpływów do budżetu. Trudno przewidzieć szanse na przyjęcie przepisów w obecnym kształcie, ale jest to już kolejna próba objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT – być może tym razem okaże się skuteczna.
Działając z wyprzedzeniem warto przejrzeć swoje struktury kapitałowe i zastanowić się nad najlepszym, zgodnym z przepisami, rozwiązaniem.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl