14.01.2021

Nowe formy pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19

Mariusz Purgał
Tarcza

W styczniu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc w związku z negatywnymi skutkami COVID-19 w ramach rządowej Tarczy 6.0 oraz Tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. Obie Tarcze – Tarcza 6.0 i Tarcza 2.0 PFR – zostały skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w określonych branżach.

Tarcze 6.0  i 2.0 PFR – w jakich branżach obowiązuje?

Na pomoc z Tarcz mogą liczyć przedsiębiorcy działający w takich branżach jak:

 • gastronomiczna;
 • kulturalno-rozrywkowa (estradowa, targowa, fotograficzna, filmowa, muzealna);
 • sportowa (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska);
 • sprzedaż detaliczna (targowiska, bazary);
 • turystyczna (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów);
 • transportowa (firmy autokarowe, taksówkarze);
 • edukacyjna;
 • cateringowa;
 • usługi pralnicze.

Aby uzyskać pomoc z Tarczy 6.0, konieczne jest, aby na dzień 30 września 2020 roku jeden ze wskazanych w ustawie kodów PKD był przeważający u danego przedsiębiorcy. W ramach Tarczy PFR 2.0 istotne są trzy daty: 30 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku oraz dzień złożenia wniosku. W każdej z tych dat działalność przedsiębiorcy musi być wykonywana w co najmniej jednym z kodów PKD. Tym razem nie ma jednak wymogu przeważającej działalności.

Tarcza 6.0 – jakie korzyści?

Od 30 grudnia przedsiębiorcy działający w ściśle określonych branżach mogą składać wnioski o pomoc: jednorazowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r. Udzielenie pomocy zależy od wiodącego PKD, a także spadku przychodów.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości do 2.000 zł na etat miesięcznie jest możliwe dla przedsiębiorców, których przychód z przeważającej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był w następstwie COVID-19 niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dla przedsiębiorców, których przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 niższy o co najmniej 40% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 przewidziano świadczenia postojowe, przyznawane w tej samej kwocie co uprzednio wypłacone (2080 lub 1300 zł).

W przypadku wykazania spadku przychodów z działalności przeważającej w listopadzie 2020 roku o co najmniej 40% w stosunku do listopada 2019, przedsiębiorcy zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 mogą, można uzyskać zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za listopad 2020.

Ostatnią formą pomocy przewidzianą w Tarczy 6.0 jest jednorazowa pożyczka do umorzenia w wysokości 5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorców. Pożyczka ulega zwrotowi wyłącznie w przypadku, gdy przedsiębiorca przestanie wykonywać działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji, będzie wydatkować środki niezgodnie z przeznaczeniem, złoży nieprawdziwe oświadczenia lub nie spełnia warunków, a także gdy nie podda się ewentualnej kontroli starosty.

Tarcza PFR 2.0 – co można zyskać?

Wypłaty z Tarczy PFR 2.0 ruszą już 15.01.2021. Dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na 1 pracownika nie może być wyższa niż:

 • 72 000 PLN dla mikrofirm;
 • 144 000 PLN dla MŚP.

Pomoc z Tarczy PFR 2.0 dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie jakie daje Tarcza PFR 2.0 jest dedykowane mikroprzedsiębiorcom, którzy odnotowali spadek o minimum 30% w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Kwota subwencji jest zależna od wielkości spadku przychodów. Wyznaczono dwa progi wsparcia. Zależą one od poziomu spadku dochodów:

 • dofinansowanie 18 000 złotych na zatrudnionego przy spadku dochodów w przedziale od 30 do 60%,
 • dofinansowanie 36000 złotych na zatrudnionego przy spadku dochodów powyżej 60%.

Co istotne, całkowita kwota wsparcia nie może przekroczyć 324 000 zł. Istnieje także możliwość całkowitego umorzenia zwrotu tej subwencji.  Pieniądze będą wypłacane od 15.01 do 28.02.2021 r.

Tarcza 6.0 dla małych i średnich przedsiębiorstw

Aby uzyskać pomoc z Tarczy PFR 2.0 MŚP muszą – podobnie jak mikroprzedsiębiorcy – wykazać spadek dochodów o minimum 30% w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2919 roku. Subwencja wyniesie 70% straty brutto przed podatkiem za miesiące od listopada 2020 do marca 2021. Mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie maksymalnie na poziomie 3,5 mln złotych, w tym 72 000 złotych na pracownika. Okres wypłat podobnie jak w przypadku mikroprzedsiębiorców wypada na okres 15.01-28.02.2021 r.

Nie wiesz jak ubiegać się o subwencję? Chcesz wiedzieć więcej? Porozmawiaj z naszymi prawnikami.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl