11.03.2021

„Lokal za grunt” – antidotum na deficyt gruntów inwestycyjnych?

Gabriela Górka

Szansa dla deweloperów

Z dniem 1 kwietnia 2021 roku w życie wejdą nowe przepisy, rodzące wiele możliwości dla osób chcących nabyć praktycznie niedostępne grunty w obszarach miejskich. Chodzi o ustawę regulującą tryb nabywania gruntów gminnych z możliwością przekazania określonego lokalu w rozliczeniu.

Ustawa przewiduje możliwość nabycia gruntu z gminnego zasobu nieruchomości. Nabywca będzie mógł rozliczyć w cenie gruntu cenę lokalu lub budynku przekazywanego na własność gminie. Ustawa może stać się świetną szansą dla deweloperów na pozyskanie atrakcyjnych gruntów pod inwestycje. Takich miejsc, jak wiadomo, zaczyna brakować.

Jak wygląda procedura zakupu gruntu od gminy? Czy proponowane rozwiązania okażą się w rzeczywistości korzystne dla zainteresowanych?

Gruntów coraz mniej

Z uwagi na utrzymujący się od lat wysoki popyt na mieszkania coraz trudniej o znalezienie atrakcyjnego gruntu inwestycyjnego w centrach miast. W konsekwencji obserwujemy wzrostowy trend lokalizowania inwestycji deweloperskich na obrzeżach dużych miast oraz na terenach podmiejskich.

Ustawa może stanowić dla deweloperów nową metodę pozyskiwania gruntów miejskich. Regulacje pozwalają na nabycie nieruchomości i  przekazanie określonego lokalu w ramach rozliczenia. Takie lokale, przekazywane w ramach zapłaty, nie muszą pochodzić z inwestycji na cele realizacji której pozyskiwany będzie dany grunt.

Jak będzie przebiegało zbycie nieruchomości?

O zbyciu danej nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z zastosowaniem przepisów, a zatem przy rozliczeniu „lokal za grunt” będzie rozstrzygała w drodze uchwały właściwa rada gminy. Zbycie nieruchomości będzie następowało w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Jego przedmiotem będą mogły być wyłącznie nieruchomości objęte postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub nieruchomości w odniesieniu do których została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. Innymi słowy grunty gotowe pod inwestycje.

Czeka nas wiele korzyści

Niewątpliwymi korzyściami płynącymi z uchwalenia ustawy są rozszerzenie dostępu do nieruchomości inwestycyjnych. Będzie można również zaobserwować przyspieszenie procedur związanych z rozpoczęciem procesu inwestycyjno-budowlanego. To z uwagi na fakt, że przedmiotem zbycia mogą być jedynie nieruchomości dla których obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Rozwiązanie otworzy także możliwość zróżnicowania sposobu pozyskania nieruchomości. Przepisy ustawy dają także możliwość uzyskania korzystniejszej ceny nieruchomości.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl