30.04.2021

Jak chronić własność intelektualną w sieci?

Kancelaria Prawna

W ostatnich latach działalność zawodowa wielu firm przeniosła się do Internetu. Jak chronić własność intelektualną w sieci? To pytanie zadają sobie szefowie przedsiębiorstw, które aktywnie funkcjonują w wirtualnej rzeczywistości. Naruszenie praw własności intelektualnej jest coraz częściej spotykanym problemem. W tym artykule wskazujemy, jak chronić własność intelektualną w Internecie i co grozi za łamanie praw do niej.

Co oznacza własność intelektualna?

Aby wiedzieć, jak chronić własność intelektualną w skuteczny sposób, należy najpierw zdać sobie sprawę, czym jest własność intelektualna. To pojęcie oznacza wszystkie wytwory działalności umysłowej człowieka o znamionach unikalności, które obejmuje prawo ochrony własności intelektualnej. Szerzej te kwestie poruszają cztery akty prawne:

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • Ustawa o prawie własności przemysłowych,
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • Ustawa o ochronie baz danych.

Czym jest własność intelektualna w praktyce? Do tej kategorii należą m.in.:

 • literatura,
 • muzyka,
 • dzieła fotograficzne, filmowe i plastyczne,
 • znaki towarowe: logo, nazwa firmy,
 • patenty,
 • wzory przemysłowe.

Jak widać, przedmiotem prawa własności intelektualnej mogą być bardzo różne obiekty. W przypadku firm szczególnie istotne są rzecz jasna znaki towarowe, patenty i wzory przemysłowe. Jak chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa?

Jak skutecznie chronić własność intelektualną w sieci?

W celu właściwego zabezpieczenia przed naruszeniami należy zadbać o odpowiednią pomoc specjalisty. Doświadczony prawnik zajmujący się własnością intelektualną to cenne wsparcie, które pomoże ustrzec się przed niedopatrzeniami w zakresie ochrony tego rodzaju dóbr. Warto w tym momencie zapoznać się z różnicą między prawem autorskim a prawem własności przemysłowej.

Ochrona praw autorskich

Renomowana kancelaria prawna, która czuwa nad właściwą realizacją ochrony praw autorskich to najlepsze rozwiązanie. W innym wypadku firma może narazić się na potężne straty. Jaskrawym przykładem może być sytuacja, w której osoba odpowiedzialna za kontakt z grafikiem w sprawie logo przedsiębiorstwa nie dopilnuje, aby przenieść na firmę prawa autorskie majątkowe do tego logo. Bez podpisania specjalnej umowy o przeniesienie tych praw nie powinno się zarejestrować znaku firmowego, gdyż narusza to w takiej sytuacji prawa grafika. Ma on możliwość zakwestionowania faktu, iż udzielił zgody na rejestrację i może w konsekwencji unieważnić znak towarowy firmy.

Ochrona własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej to również bardzo ważne zagadnienie z perspektywy przedsiębiorstwa. Podstawowym krokiem, jaki należy podjąć w celu zabezpieczenia własności przemysłowej, jest zwrócenie się do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o udzielenie patentu lub prawa ochronnego. W ten sposób można chronić nie tylko wynalazki, ale także np. wzory przemysłowe takie jak etykiety lub opakowania.

Podsumowanie

Istnieją różne sposoby na to, jak chronić własność intelektualną. Najskuteczniejszym z nich jest zwrócenie się o fachową pomoc prawną do doświadczonych specjalistów. Kancelaria radców prawnych Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego to firma prawnicza z dużym stażem w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej. Nasi specjaliści wypracowują odpowiednią strategię, która pomaga zabezpieczyć tę sferę działalności klienta biznesowego. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl