03.01.2019

Zarząd sukcesyjny po śmierci przedsiębiorcy

Marcin Wierzbicki

Niedawno weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (wpisany do CEIDG) będzie mógł powołać zarządcę sukcesyjnego. Rozwiązanie to umożliwi zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy, w szczególności pozwoli na zachowanie ciągłości umów o pracę. Dotychczas z chwilą śmierci przedsiębiorcy co do zasady kończył się byt prawny przedsiębiorstwa. Po wejściu w życie ustawy powołany zarządca sukcesyjny w razie śmierci przedsiębiorcy będzie zarządzał wyodrębnioną częścią spadku (przedsiębiorstwem w spadku) w imieniu własnym, ale na rachunek spadkobierców. Zarząd sukcesyjny obejmie umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl