07.10.2021

Przepływ danych osobowych poza granice – nowe decyzje UE

Michał Czuryło

4 czerwca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała dwie decyzje wykonawcze – nr 2021/915 oraz nr 2021/914 – zawierające dwa zestawy nowych klauzul umownych. Sprawa dotyczy przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z nowymi przepisami po 27 września 2021 r. nie jest już możliwe wykorzystanie starych standardowych klauzul umownych. W dodatku dokonujące się na ich podstawie transfery danych trzeba dostosować do nowego stanu prawnego do 27 grudnia 2021 r.

Co się zmienia?

Pierwsza z decyzji Komisji zastępuje poprzednio stosowane decyzje – 2001/497/WE i 2010/87/UE – dotyczące transgranicznego przekazywania danych do państw trzecich. Natomiast przeznaczenie drugiego zestawu klauzul wiąże się z potrzebami przepływu informacji między administratorami danych a podmiotami przetwarzającymi.

Tym samym nowe standardowe klauzule dzielą się na przekazywanie danych:

 • między administratorami danych;
 • między administratorem a podmiotem przetwarzającym;
 • od podmiotu przetwarzającego do innego podmiotu przetwarzającego;
 • od przetwarzającego do administratora.

Co istotne, możliwość ingerowania w treść nowych standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską jest bardzo ograniczona. W szczególności można uzupełnić je o postanowienia w zakresie dodatkowych zabezpieczeń przetwarzania danych oraz klauzuli w zakresie prawa właściwego.

Poprzednie standardowe klauzule umowne opierały się na przepisach przyjętych w wykonaniu postanowień dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE z 1995 r. Gdy w maju 2018 r. rozpoczął się okres stosowania RODO, klauzul nie zaktualizowano. Wcześniejsze decyzje Komisji nie uwzględniały w szczególności przekazywania danych między podmiotami przetwarzającymi oraz od podmiotów przetwarzających do administratorów. Dlatego też gdy takie przepływy danych zachodziły pomiędzy zaangażowanymi podmiotami, skutkowało to powstaniem znacznych trudności praktycznych i prawnych.

Okresy przejściowe

Decyzje Komisji weszły w życie 27 czerwca 2021 r. Z kolei poprzednie klauzule umowne uchylono ze skutkiem od 27 września 2021 r. Oznacza to, że w powyższym okresie przejściowym przedsiębiorcy mieli możliwość zawierania umów albo na podstawie starych, albo nowych standardowych klauzul umownych.

Dla umów regulujących przekazy danych osobowych do państw trzecich opartych na starych klauzulach umownych wprowadzono 18-miesięczny okres przejściowy, który obowiązuje do 27 grudnia 2022 r. Do tego dnia wszystkie istniejące przekazy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy muszą zostać uregulowane na podstawie nowych standardowych klauzul umownych.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.