04.01.2019

Wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym

Marcin Wierzbicki

Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Ustawa ta wprowadza znaczące zmiany regulacji w obszarze prawa bankowego oraz obrotu instrumentami finansowymi, które będą musiały zostać obowiązkowo wzięte pod uwagę przez emitentów takich instrumentów począwszy od 2019 roku. W szczególności istotne zmiany dotyczyć będą podmiotów, które finansują swoją działalność przy pomocy emisji obligacji korporacyjnych – począwszy od 1 lipca 2019 roku każda emisja obligacji będzie wymagała udziału tzw. agenta emisji, którym może być firma inwestycyjna uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy. Z projektem można się zapoznać pod linkiem: https://lnkd.in/eYvzhtw. hasztagnadzornadrynkiemfinansowym

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl