04.01.2019

Wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym

Marcin Wierzbicki

Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Ustawa ta wprowadza znaczące zmiany regulacji w obszarze prawa bankowego oraz obrotu instrumentami finansowymi, które będą musiały zostać obowiązkowo wzięte pod uwagę przez emitentów takich instrumentów począwszy od 2019 roku. W szczególności istotne zmiany dotyczyć będą podmiotów, które finansują swoją działalność przy pomocy emisji obligacji korporacyjnych – począwszy od 1 lipca 2019 roku każda emisja obligacji będzie wymagała udziału tzw. agenta emisji, którym może być firma inwestycyjna uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy. Z projektem można się zapoznać pod linkiem: https://lnkd.in/eYvzhtw. hasztagnadzornadrynkiemfinansowym

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl