28.08.2020

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach w przypadku przedsiębiorców

Katarzyna Augustyniak

Frankowicze są zwykle kojarzeni z osobami fizycznymi, ale wielu właścicieli firm również podpisało umowy na kredyt we frankach szwajcarskich. Niektórzy przedsiębiorcy – podobnie jak zwykli konsumenci – walczą przed sądem o utracone w przeszłości pieniądze związane z wahaniami kursów walut.

Szansa na unieważnienie umowy kredytowej

O wiele większe szanse na unieważnienie umowy kredytowej mają osoby fizyczne, ponieważ mogą powoływać się na przepisy chroniące konsumentów przed skutkami narzucania nieuczciwych warunków umownych. W przypadku osób, które zawarły umowy kredytowe bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przyjąć inną strategię procesową.

W ich sytuacji można powołać się na przekroczenie granic swobody umów, sprzeczność z art. 69 prawo bankowe czy wskazać na sprzeczność zawartej umowy z zasadami współżycia społecznego.

Przykłady unieważnienia umowy kredytowej przedsiębiorcy

1 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli wydał po raz pierwszy w Polsce roszczenie zabezpieczenia kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy kredytu denominowanego. Polega ono na wstrzymaniu obowiązku spłaty rat do dnia uprawomocnienia orzeczenia, które zakończy sprawę. Pomimo jednoznacznego – na ten moment – rozstrzygnięcia, już teraz mówi się o bardzo wysoko uprawdopodobnionej nieważności kredytu.

Działania, które mają chronić przedsiębiorców w kontekście umów frankowych, podejmowane były również wcześniej. Jednym z przykładów jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2018 roku, w którym oceniono, że sposób indeksacji kredytu jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Unieważnienie umów kredytowych we frankach dla przedsiębiorców jest odległym, ale – jak pokazują powyższe przykłady – nie niemożliwym celem.

Zainteresował Cię temat? Sam masz podobny problem? Koniecznie skontaktuj się z nami. Doradzimy.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl