28.08.2020

Tarcza finansowa – wiemy, kto może skorzystać ze wsparcia

Katarzyna Augustyniak

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw zwrócił się z zapytaniem do Minister Rozwoju o metodę weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa podczas podejmowania decyzji o przyznaniu subwencji z tarczy finansowej. Odpowiedź znajdziemy w regulaminie stworzonym na potrzeby programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju”.

Beneficjenci tarczy finansowej

Beneficjentem jest przedsiębiorca uprawniony do udziału w programie „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju”. Aby uzyskać tego typu zgodę przedsiębiorca musi spełniać warunki przyznania mu statusu mikroprzedsiębiorcy bądź małego lub średniego przedsiębiorcy.

Zgodnie z regulaminem programu, mikroprzedsiębiorca to beneficjent, który na dzień 31 grudnia 2019 roku wypełnia jednocześnie dwa warunki. Po pierwsze, musi zatrudniać jednego pracownika i nie więcej niż dziewięciu. Do tej liczby nie wlicza się właściciela. Po drugie, roczny obrót za 2019 rok lub suma bilansowa w 2019 roku nie może przekraczać 2 mln euro.

Małym i średnim przedsiębiorcą jest natomiast ten beneficjent, który na 31 grudnia 2019 roku oprócz właściciela zatrudnia do 249 pracowników, ale nie może być mikroprzedsiębiorcą. Dodatkowo roczne obroty za 2019 rok nie mogły przekroczyć 50 mln euro lub  suma bilansowa za 2019 rok – 43 mln euro. O subwencje z tarczy finansowej nie może ubiegać się ten mały i średni przedsiębiorca, który jest beneficjentem innego programu – „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Pracownik według regulaminu tarczy finansowej

Zgodnie z regulaminem tarczy finansowej pracownikiem jest osoba pozostająca z przedsiębiorcą w stosunku pracy, która została zgłoszona przez niego do ubezpieczenia społecznego. Przy czym należy pominąć tu pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Za pracownika uznaje się również „osobę współpracującą z Beneficjentem, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), która była zgłoszona przez Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia”.

Zakres finansowania programowego

Budżet przewidziany na Program to 75.000.000.000 zł. Kwota Finansowania Programowego przewidziana na tarczę finansową dla mikroprzedsiębiorców to łącznie 25.000.000.000 zł, a tarcza finansowa dla MŚP to 50.000.000.000 zł. W regulaminie zastrzega się, że PFR może dokonać alokacji środków pomiędzy tymi tarczami do 20 proc. wartości łącznej maksymalnej Kwoty Finansowania Programowego. Większe zmiany tych kwot wymagają uproszczonego zgłoszenia do Komisji Europejskiej.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl