10.11.2020

Pre-pack – inwestuj w czasach kryzysu

Katarzyna Augustyniak

Już w kwietniu 2020 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewidywał, że z powodu pandemii COVID-19 światowa gospodarka pogrąży się w największym od lat 30. ubiegłego stulecia kryzysie ekonomicznym, tracąc do 2022 roku nawet 9 bilionów dolarów. Tymczasem ta pozornie niekorzystna sytuacja może być szansą na okazyjne nabycie aktywów, które przedsiębiorcy niejako przymusowo muszą wystawić na sprzedaż, często w bardzo dobrych cenach. Takie transakcje można przeprowadzić z wykorzystaniem m.in. narzędzia prawa upadłościowego pre-pack, któremu przyjrzymy się lepiej.

Distressed assets – inwestuj w ramach restrukturyzacji

Słynna łacińska sentencja mówi: Audaces fortuna iuvat – szczęście sprzyja odważnym. Wiele prawdy jest w tym stwierdzeniu biorąc pod uwagę obecną sytuację, gdy wielu inwestorów rezygnuje z podjęcia ryzyka związanego z kupnem nowych aktywów. Tymczasem w kryzysie o wiele łatwiej nabyć tzw. distressed assets, czyli zagrożone aktywa wystawione w bardzo atrakcyjnych cenach.

Co więcej, wiąże się to z korzyściami zarówno dla dłużnika, jak i inwestora, który nie musi wcale mierzyć się z długami swojego poprzednika. Aby odciąć się zobowiązań i obciążeń związanych z nabyciem aktywów, warto kupić je w ramach postępowania upadłościowego – nabyć ze skutkami egzekucyjnymi. Stosowanym narzędziem jest tu tzw. pre-pack, czyli tzw. likwidacja przygotowana.

Pre-pack – kupuj bez obciążeń i należności

Najprościej rzecz ujmując pre-pack jest instrumentem prawa upadłościowego, którego zastosowanie polega na sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub jego części konkretnemu, wskazanemu we wniosku nabywcy, bez obciążeń i zobowiązań. To podstawowa różnica między tradycyjną sprzedażą przedsiębiorstwa, a zarazem korzyść wynikająca z zastosowania tzw. przygotowanej likwidacji. W przypadku standardowej sprzedaży przedsiębiorstwa nabywca był – inaczej niż w przypadku pre-pack – odpowiedzialny również za zobowiązania podmiotu zbywającego.

Trzeba tu wspomnieć, że nabywając udziały – podobnie jak w przypadku typowej sprzedaży – przechodzą na nas wszystkie prawa, ale i obowiązki nabywanego podmiotu. Dlatego przed taką decyzją warto zlecić specjalistom, np. doświadczonym w tym obszarze prawnikom z Kancelarii Konieczny Wierzbicki, przeprowadzenie pełnego badania due diligence. W przypadku rozwiązania jakim jest pre-pack nie musimy decydować się na aż tak dokładną analizę, ponieważ – mówiąc kolokwialnie – nie przechodzą na nas obciążenia i zobowiązania po poprzednikach.

Zalety pre-pack z punktu widzenia dłużnika

Główne zalety pre-packu z punktu widzenia dłużnika to możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa wybranemu podmiotowi, o wiele niższe koszty postępowania upadłościowego, a także utrzymanie ciągłości przedsiębiorstwa, w tym zachowanie miejsc pracy.

Zdaniem adw. Mariusza Purgała z Kancelarii Konieczny Wierzbicki, który od dawna zajmuje się przeprowadzaniem przedsiębiorców przez procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe:

– Nabycie majątku w procedurze pre-pack jest korzystne właściwie dla wszystkich stron. Zarówno dla wierzycieli, którzy dzięki skróceniu całej procedury i obniżeniu kosztów upadłości mogą uzyskać wyższe zaspokojenie; jak i dla dłużnika, który w pewnym sensie może zapewnić kontynuację działalności przedsiębiorstwa, na które nierzadko pracował długie lata; jak i dla nabywcy, który może kupić wartościowe składniki majątku w okazyjnej cenie i bez zadłużenia. W trudnych gospodarczo czasach może to być dobry sposób na inwestowanie nadwyżek kapitału.

Kto może nabyć przedsiębiorstwo w ramach pre-pack?

Dobrą informacją dla przedsiębiorców jest fakt, że w ramach pre-pack przedsiębiorstwo może być zakupione zarówno przez podmioty niepowiązane, jak i te powiązane z przedsiębiorstwem. W ustawie nie ma ograniczeń co do kręgu potencjalnych inwestorów. Co więcej, wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może dotyczyć więcej niż jednego nabywcy i nawet takiego, który nie jest wierzycielem.

Jak mówi adw. Mariusz Purgał zajmujący się na co dzień restrukturyzacjami, w tym nabyciem przedsiębiorstw w ramach pre-pack:

– Szeroki krąg potencjalnych nabywców daje szanse na znalezienie na rynku najlepszej oferty na sprzedaż przedsiębiorstwa czy jego części, a z drugiej strony – dla potencjalnych inwestorów – na znalezienie najciekawszych aktywów na rynku. To także możliwość uwzględnienia interesów wszystkich uczestników upadłości w jak najlepszym stopniu.

Jesteś zainteresowany skorzystaniem z pre-pack? Chcesz wiedzieć więcej? Niezobowiązująco porozmawiaj z naszymi specjalistami:

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl