10.11.2020

Pre-pack – inwestuj w czasach kryzysu

Katarzyna Augustyniak

Już w kwietniu 2020 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewidywał, że z powodu pandemii COVID-19 światowa gospodarka pogrąży się w największym od lat 30. ubiegłego stulecia kryzysie ekonomicznym, tracąc do 2022 roku nawet 9 bilionów dolarów. Tymczasem ta pozornie niekorzystna sytuacja może być szansą na okazyjne nabycie aktywów, które przedsiębiorcy niejako przymusowo muszą wystawić na sprzedaż, często w bardzo dobrych cenach. Takie transakcje można przeprowadzić z wykorzystaniem m.in. narzędzia prawa upadłościowego pre-pack, któremu przyjrzymy się lepiej.

Distressed assets – inwestuj w ramach restrukturyzacji

Słynna łacińska sentencja mówi: Audaces fortuna iuvat – szczęście sprzyja odważnym. Wiele prawdy jest w tym stwierdzeniu biorąc pod uwagę obecną sytuację, gdy wielu inwestorów rezygnuje z podjęcia ryzyka związanego z kupnem nowych aktywów. Tymczasem w kryzysie o wiele łatwiej nabyć tzw. distressed assets, czyli zagrożone aktywa wystawione w bardzo atrakcyjnych cenach.

Co więcej, wiąże się to z korzyściami zarówno dla dłużnika, jak i inwestora, który nie musi wcale mierzyć się z długami swojego poprzednika. Aby odciąć się zobowiązań i obciążeń związanych z nabyciem aktywów, warto kupić je w ramach postępowania upadłościowego – nabyć ze skutkami egzekucyjnymi. Stosowanym narzędziem jest tu tzw. pre-pack, czyli tzw. likwidacja przygotowana.

Pre-pack – kupuj bez obciążeń i należności

Najprościej rzecz ujmując pre-pack jest instrumentem prawa upadłościowego, którego zastosowanie polega na sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub jego części konkretnemu, wskazanemu we wniosku nabywcy, bez obciążeń i zobowiązań. To podstawowa różnica między tradycyjną sprzedażą przedsiębiorstwa, a zarazem korzyść wynikająca z zastosowania tzw. przygotowanej likwidacji. W przypadku standardowej sprzedaży przedsiębiorstwa nabywca był – inaczej niż w przypadku pre-pack – odpowiedzialny również za zobowiązania podmiotu zbywającego.

Trzeba tu wspomnieć, że nabywając udziały – podobnie jak w przypadku typowej sprzedaży – przechodzą na nas wszystkie prawa, ale i obowiązki nabywanego podmiotu. Dlatego przed taką decyzją warto zlecić specjalistom, np. doświadczonym w tym obszarze prawnikom z Kancelarii Konieczny Wierzbicki, przeprowadzenie pełnego badania due diligence. W przypadku rozwiązania jakim jest pre-pack nie musimy decydować się na aż tak dokładną analizę, ponieważ – mówiąc kolokwialnie – nie przechodzą na nas obciążenia i zobowiązania po poprzednikach.

Zalety pre-pack z punktu widzenia dłużnika

Główne zalety pre-packu z punktu widzenia dłużnika to możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa wybranemu podmiotowi, o wiele niższe koszty postępowania upadłościowego, a także utrzymanie ciągłości przedsiębiorstwa, w tym zachowanie miejsc pracy.

Zdaniem adw. Mariusza Purgała z Kancelarii Konieczny Wierzbicki, który od dawna zajmuje się przeprowadzaniem przedsiębiorców przez procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe:

– Nabycie majątku w procedurze pre-pack jest korzystne właściwie dla wszystkich stron. Zarówno dla wierzycieli, którzy dzięki skróceniu całej procedury i obniżeniu kosztów upadłości mogą uzyskać wyższe zaspokojenie; jak i dla dłużnika, który w pewnym sensie może zapewnić kontynuację działalności przedsiębiorstwa, na które nierzadko pracował długie lata; jak i dla nabywcy, który może kupić wartościowe składniki majątku w okazyjnej cenie i bez zadłużenia. W trudnych gospodarczo czasach może to być dobry sposób na inwestowanie nadwyżek kapitału.

Kto może nabyć przedsiębiorstwo w ramach pre-pack?

Dobrą informacją dla przedsiębiorców jest fakt, że w ramach pre-pack przedsiębiorstwo może być zakupione zarówno przez podmioty niepowiązane, jak i te powiązane z przedsiębiorstwem. W ustawie nie ma ograniczeń co do kręgu potencjalnych inwestorów. Co więcej, wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może dotyczyć więcej niż jednego nabywcy i nawet takiego, który nie jest wierzycielem.

Jak mówi adw. Mariusz Purgał zajmujący się na co dzień restrukturyzacjami, w tym nabyciem przedsiębiorstw w ramach pre-pack:

– Szeroki krąg potencjalnych nabywców daje szanse na znalezienie na rynku najlepszej oferty na sprzedaż przedsiębiorstwa czy jego części, a z drugiej strony – dla potencjalnych inwestorów – na znalezienie najciekawszych aktywów na rynku. To także możliwość uwzględnienia interesów wszystkich uczestników upadłości w jak najlepszym stopniu.

Jesteś zainteresowany skorzystaniem z pre-pack? Chcesz wiedzieć więcej? Niezobowiązująco porozmawiaj z naszymi specjalistami:

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl