ASI (Alternatywne Spółki Inwestycyjne)

Alternatywna spółka inwestycyjna – w skrócie „ASI” – to alternatywny fundusz inwestycyjny funkcjonujący w polskim porządku prawnym od 2016 roku. Jest ona przystępną formą zbiorowego inwestowania, wiążącą się z korzyściami podatkowymi.

Associate
Mateusz Sordyl
+48 723 923 405
Mateusz Sordyl
Associate
Mateusz Sordyl
+48 723 923 405

Prowadzenie działalności w formie ASI jest konieczne, jeżeli:

 • KUMULUJESZ środki w spółce kapitałowej (z o.o. lub S.A.) lub osobowej (sp. k. lub
  SKA)?
 • GROMADZENIE środków oraz ich inwestowanie stanowi główny przedmiot
  działalności spółki?
 • INWESTUJESZ gromadzone środki w inne spółki, obligacje, papiery wartościowe lub
  inne aktywa?

ASI prowadzi działalność zgodnie z polityką inwestycyjną. Dodatkowo, każda Alternatywna Spółka
Inwestycyjna musi posiadać Zarządzającego (ZASI), który podlega wpisowi do Rejestru Zarządzających
ASI prowadzonemu przez KNF. Jako kancelaria, reprezentowaliśmy kilkadziesiąt podmiotów w
zakończonych sukcesem postępowaniach o rejestrację przed KNF.

Korzyści:

Dokonywanie inwestycji z wykorzystaniem ASI wiąże się ze zwolnieniem podatkowym zysków otrzymanych z działalności inwestycyjnej. Zgodnie z ustawą CIT, wolne od podatku są dochody alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane ze zbycia udziałów lub akcji.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest:

 • posiadanie min. 10% akcji udziałów wdanej spółce
 • co najmniej dwuletni okres posiadania

Stąd rozwiązanie to, jest dedykowane dla inwestorów planujących długofalowo swoje inwestycje, dbających o to aby skorzystać z oferowanych przez przepisy ulg podatkowych, w sposób przejrzysty i zgodny z obowiązującymi regulacjami.

Oferujemy:

 • wsparcie w ocenie, czy dany podmiot podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru
  ZASI
 • opracowanie umowy spółki lub statutu ASI oraz ZASI,
 • kompleksowe przygotowywanie wymaganej dokumentacji ASI, w tym polityki
  inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej,
 • reprezentację przed KNF we wszystkich sprawach dotyczących rejestracji ASI;

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl