Zakładanie firmy za granicą

Chcesz otworzyć biznes za granicą, ale nie wiesz z jakim ryzykiem to się wiąże? Przeanalizujemy dla Ciebie wszelkie zagrożenia i ograniczenia formalne związane z rozpoczęciem nowej działalności.

Partner, radca prawny
Łukasz Wieczorek
+48 517 851 868
Partner, radca prawny
Łukasz Wieczorek
+48 517 851 868

Z nami zaplanujesz i założysz biznes za granicą.

Doradzamy w planowaniu i zakładaniu biznesu za granicą – w państwach UE oraz USA, diagnozujemy ryzyka prawne i ograniczenia formalne związane z prowadzeniem działalności za granicą, identyfikujemy koszty i ramy czasowe uruchomienia biznesu za granicą.

Dobierz najbardziej opłacalną formę prawną Twojego biznesu.

Oferujemy wsparcie w doborze optymalnej formy prawnej prowadzenia biznesu, miejsca inkorporacji biznesu, konfiguracji struktury gospodarczej. Pomagamy w opracowywaniu dokumentów, zakładaniu spółek, wskazujemy na niezbędne formalności eksportowe, podatkowe, administracyjne i pracownicze związane z uruchomieniem działalności za granicą.

Zabezpiecz swoje interesy za pomocą narzędzi prawnych

Pomagamy w przygotowaniu optymalnych umów handlowych do stosowania za granicą. Doradzamy jak zabezpieczyć przedmioty prawa własności intelektualnej (znaki towarowe, majątkowe prawa autorskie, itp.). Wspieramy naszych klientów w zabezpieczeniu interesów wspólników posiadających udziały (akcje) w spółkach za granicą.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne związane z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego (np. fundusze inwestycyjne, fundusze Venture Capital, business angels, itp.). Oferujemy wsparcie prawne przy relokacji personelu do pracy za granicą (uzyskiwanie wiz, zezwoleń na pracę).

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl