31.08.2021

Miesiąc z elektronicznym Krajowym Rejestrem Sądowym

Paulina Opiełka
Jacek Kulig

1 lipca 2021 roku weszły w życie przepisy wprowadzające cyfryzację Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego czasu wszelkie nowe sprawy związane z Rejestrem Przedsiębiorców podlegają obligatoryjnej formie elektronicznej. Po nieco ponad miesiącu obowiązywania nowych przepisów można dostrzec zarówno zalety jak i mankamenty nowego trybu.

 

Przejrzysty i funkcjonalny system

Wraz z wprowadzeniem elektronicznego Krajowego Rejestru Przedsiębiorców udostępniono również Portal Rejestrów Sądowych. Za jego pośrednictwem możemy nie tylko kierować pisma do sądów rejestrowych, ale też przeglądać dokumenty rejestrowe podmiotów wpisanych do KRS. Na pochwałę zasługuje znacznie uproszczony względem formy papierowej formularz wniosku o wpis bądź zmianę w rejestrze. Część informacji, takich jak dane spółki, której dotyczy wpis, system uzupełni automatycznie. W przypadku wniosku o zmianę wpisu wybieramy, jakie elementy mają ulec zmianie. Tylko takie pola będą później dostępne do wypełnienia. Ułatwia to pracę na formularzu zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy decydują się na samodzielne wypełnienie wniosku, co było przecież jednym z motywów wprowadzenia nowych regulacji. Ułatwienie dotyczy także opłat. W zależności od wybranego wniosku, system sam wskazuje, jakiej opłacie podlega dane pismo. Jego opłacenie jest możliwe z poziomu Portalu Rejestru Sądowych.

Do wad możemy zaliczyć z pewnością brak ujednolicenia. Portal Rejestrów Sądowych pozwala na wygodne przygotowywanie wniosków oraz przeglądanie akt rejestrowych w formie elektronicznej, jednak w zakresie zgłaszania oraz przeglądania dokumentów finansowych oraz składania wniosków w systemie S24 nadal funkcjonuje odrębnie.

Czy na pewno wyłącznie elektronicznie?

Osoby decydujące się na samodzielne sporządzenie wniosku mogą jednak natknąć się na pewną przeszkodę. W przypadku gdy dokumenty stanowiące podstawę wpisu, takie jak np. protokół zgromadzenia wspólników lub umowa sprzedaży udziałów zostały sporządzone w formie papierowej, do wniosku dołącza się:

 1. odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo
 2. elektroniczne kopie dokumentów.

Jeżeli dokumenty nie zostaną poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, wnioskodawca jest zobowiązany do przesłania oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii do właściwego sądu rejestrowego w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Warto mieć zatem na uwadze, że przepisy w aktualnym brzmieniu nie zezwalają przedsiębiorcom na w pełni elektroniczne przeprowadzenie postępowania rejestrowego.

 

Podsumowując powyższe, Portal Rejestrów Sądowych z pewnością należy uznać za krok w dobrą stronę. Nowy system aż do dnia wprowadzenia był sporą niewiadomą. Wciąż pojawiają się głosy sceptyczne związane z nowym trybem, a sam system nie jest pozbawiony pewnych mankamentów. Jednak nie ulega wątpliwości, że przyspieszono proces wymiany pism pomiędzy wnioskodawcami a sądem. To z kolei powinno przekładać się na ogólne skrócenie czasu oczekiwania na wpis w Rejestrze Przedsiębiorców. Naszym zdaniem w następnym kroku powinno dojść do ujednolicenia całego Portalu Rejestru Przedsiębiorców. Wtedy dokonywanie czynności związanych z Rejestrem Przedsiębiorców mogłoby odbywać się w jednym miejscu i z wykorzystaniem jednego konta.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.