03.11.2023

FACEBOOK I INSTAGRAM NIE WYŚWIETLĄ JUŻ SPERSONALIZOWANYCH REKLAM

Magdalena Wielgosz

Dnia 1 listopada 2023 r., Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowała informację o nałożeniu na spółkę Meta Ireland Limited, właściciela platform Facebook i Instagram, pilną wiążącą decyzję zakazującą wyświetlania spersonalizowanych reklam, których wyświetlanie bazuje na analizie danych behawioralnych użytkownika. EROD zakazała Meta przetwarzania danych osobowych tym celu, w sytuacji, gdy dane takie są zbierane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu spółki, jak i wtedy, gdy dane są zbierane w celu wykonania umowy. Efektem tej decyzji będzie najpewniej zaprzestanie korzystania z reklam behawioralnych przez serwisy Facebook i Instagram.

Sprawa została wszczęta przez norweski organ ochrony danych osobowych. Z uwagi na międzynarodowy charakter sprawy, fakt, że główna europejska spółka Meta znajduje się w Irlandii oraz różnice zdań pomiędzy organami ochrony danych zaangażowanymi w postępowanie, w sprawę została zaangażowana EROD.

EROD doszła do wniosku, że Meta nie posiada wystarczającej podstawy prawnej na gruncie RODO, aby przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu reklamy behawioralnej, a powoływany przez spółkę prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych nie jest wystarczającą przesłanką do przetwarzania takich danych w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Nie jest to pierwsze postępowanie dotyczące bezprawnego przetwarzania danych osobowych przez Meta. W grudniu 2022 r. EROD nałożyła zdecydowała o ukaraniu spółki karą administracyjną za bezpodstawne przetwarzanie danych w celu tworzenia spersonalizowanych reklam. Meta musiała zapłacić 180 milionów euro.

W związku z tym, że Meta nie wprowadziła realnych zmian mających zmienić niezgodną z prawem praktykę, EROD uznała za stosowne użyć środków idących dalej niż kary finansowe – zakaz przetwarzania danych osobowych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Decyzja została wydana 27 października 2023 r. i wejdzie w życie w terminie 7 dni od notyfikowania treści decyzji irlandzkiemu organowi kontroli danych osobowych, któremu powierzono również egzekwowanie zakazu.

Na chwilę obecną, nie opublikowano jeszcze uzasadnienia decyzji. Gdy tylko poznamy pełną treść decyzji, udostępnimy szerszy komentarz do tej sprawy.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.