24.03.2020

[Corona Alert] Standardowy pakiet ulg podatkowych podstawowym rozwiązaniem kłopotów związanych z epidemią

Marcin Wierzbicki

Aktualne regulacje wprowadzane w związku z epidemią nie wprowadzają jednoznacznie szczególnego pakietu ulg w zapłacie podatków. Do czasu ewentualnego wprowadzenia takich rozwiązań, podatnicy mogą jednak w pełni korzystać z przysługujących im już teraz ulg. Zgodnie bowiem z obowiązującymi już od kilkunastu lat regulacjami, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym – przez które, zgodnie z wypowiedziami Ministerstwa Finansów, rozumieć należy również stan zagrożenia epidemiologicznego – podatnik może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Udzielenie ulg podatkowych następuje zawsze na wniosek, a decyzja w tym zakresie zależna jest od organu podatkowego który działa na zasadzie uznania oraz swobody oceny przedstawionych okoliczności – pogorszenie sytuacji finansowej związane z epidemią powinno się wpisywać w okoliczności w pełni uzasadniające udzielenie ulgi.

Kancelaria służy wszelką pomocą w opracowywaniu wniosków o stosowanie ulg podatkowych. Zachęcamy do kontaktu.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl