RADOSŁAW TARACH

aplikant radcowski oraz inżynier, absolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechatronika na AGH w Krakowie oraz studiów magisterskich na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez UJ wraz z Columbus School of Law w Waszyngtonie oraz studiów podyplomowych English and European Union Law organizowanych przez British Law Centre

specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie cywilnym oraz prawie własności intelektualnej, w kancelarii pracuje w dziale zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców

włada biegle językiem angielskim

prywatnie instruktor, sędzia i zawodnik squasha