07.10.2014

Pierwszeństwo zaspokojenia nabywców lokali w przypadku upadłości dewelopera a wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomości upadłego

Marcin Wierzbicki

19/02/2013 –

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego [1] w swoim założeniu miała wypełnić lukę prawną, na którą Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę Sejmowi i Radzie Ministrów [2], a której usunięcie miało dążyć do zapewnienia spójności systemu prawnego RP. W założeniu ustawodawcy, OchrNabLokMU stanowić miała kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej klientów spółek deweloperskich, ustanawiając między innymi szerokie obowiązki informacyjne deweloperów, wprowadzając kontrolę wydatkowania przed deweloperów środków otrzymanych od klientów, jak też określając zasady postępowania na wypadek niewypłacalności dewelopera. Zgodnie z art. 36 OchrNabLokMU, wprowadzono zmiany do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze [3] dodając w części trzeciej Tytuł Ia regulujący nowe, odrębne postępowanie – postępowanie upadłościowe wobec deweloperów.

Publikacja ukazała się na portalu e-mida.pl dnia 19 lutego 2013 roku

[1] Dz. U. Nr 232, poz. 1377; dalej: OchrNabLokMU

[2] Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 2010-08-02, S 3/10, Opubl.: www.trybunal.gov.pl

[3] T. jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.; dalej jako: PrUpN

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl