05.07.2019

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA CORAZ BLIŻEJ

Marcin Wierzbicki

Sejm uchwalił zmianę przepisów Kodeksu spółek handlowych, wprowadzającą nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA). Nowa konstrukcja prawna jest dedykowana przede wszystkim start-upom i innowacyjnym przedsiębiorstwom – w założeniu ma ona dać przedsiębiorcom dużą swobodę i elastyczność, w tym w strukturyzowaniu kapitału akcyjnego, określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki oraz dysponowaniu środkami spółki, a także wprowadzić uproszczenia i elektronizację procedur w spółce (zarówno związanych z bieżącą jej działalnością, jak i z pozyskiwaniem kapitału i likwidacją). Na chwilę obecną trudno precyzyjnie ocenić, w jaki sposób nowa regulacja będzie stosowana w praktyce – pojawiają się w stosunku do niej zarówno głosy aprobaty, jak i głosy krytyki. Z pewnością jednak prosta spółka akcyjna da przedsiębiorcom nowe narzędzia niedostępne w innych formach działalności i potencjalnie może się przyczynić do rozwoju polskiej innowacyjności. Planowaną datą wejścia w życie nowych przepisów jest 1 marca 2020 roku. Wcześniej ustawa winna zostać uchwalona przez Senat, a następnie podpisana przez Prezydenta RP. Z tekstem ustawy w brzmieniu przyjętym przez Sejm można się zapoznać pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3236_u/$file/3236_u.pdf.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl