23.07.2019

Powstaną specjalistyczne sądy do spraw własności intelektualnej

izabela ustymenko

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wprowadzenia wyspecjalizowanych jednostek sądów, które będą rozpatrywać wyłącznie sprawy z zakresu spraw własności intelektualnej, a także nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych podlegających komercjalizacji. Wyspecjalizowane wydziały mają powstać sądach okręgowych w czterech miastach: Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. W drugiej instancji właściwe będą z kolei wydziały dwóch sądów apelacyjnych: w Warszawie i Katowicach.
Ministerstwo uzasadnia potrzebę wprowadzenia takich sądów rozproszeniem spraw z zakresu szeroko rozumianej własności intelektualnej oraz ich specyfiką. Obecnie sprawy o naruszenie praw własności intelektualnej rozpoznawane są przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy, z kolei niektóre sprawy związane nie z naruszaniem tych praw, lecz przede wszystkim uzyskaniem ochrony, na skutek skarg na decyzje Urzędu Patentowego, rozpatrywane są przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, natomiast sprawy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych rozpoznawane są przez specjalnie w tym celu utworzony wydział Sądu Okręgowego w Warszawie (XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych). Proponowane zmiany mają doprowadzić do koncentracji spraw z zakresu własności intelektualnej, które będą rozpoznawane przez wyspecjalizowanych sędziów w specjalnie do tego celu utworzonych sądach.
Planowo projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w tym miesiącu.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl