SPÓŁKI I RYNEK KAPITAŁOWY

M&A

Kancelaria specjalizuje się w dokonywaniu zmian struktur kapitałowych spółek prawa handlowego, w sprzedaży, nabyciu oraz transakcji fuzji i przejęć. Prawnicy kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w prowadzeniu nawet najbardziej skomplikowanych transakcji łączenia się spółek, w tym spółek publicznych oraz połączeń transgranicznych, które zakończyły się ogromnym sukcesem.

Oferujemy doradztwo w zakresie wypracowania optymalnej koncepcji planowanych zmian, oceny potencjalnego ryzyka, w tym podatkowego, uwzględnienia charakterystyki rynku, na którym funkcjonuje Klient oraz przygotowania kompletnego procesu planowanej transakcji typu M&A.

Na każdym etapie planowanego procesu gwarantujemy wieloaspektowe wsparcie realizacji potrzeb Klienta, nie tylko od strony obsługi samego procesu planowanej zmiany, ale także z punktu widzenia obowiązków Klienta, jako pracodawcy, a także godnego zaufania kontrahenta.

  • Doradzamy przy opracowaniu strategii dokonywanych zmian, w tym z uwzględnieniem regulacji podatkowych oraz jurysdykcji państw obcych.
  • Przeprowadzamy badania due diligence i opracowujemy raporty z audytu przedsiębiorstw.
  • Projektujemy i wspieramy od strony prawnej transakcje zbycia przedsiębiorstw, udziałów lub akcji w spółkach.
  • Przeprowadzamy analizy ryzyk związanych z planowaną transakcją.
  • Przygotowujemy memorandum informacyjne.
  • Wspieramy w przygotowaniu wyceny.

 

Michał Konieczny:
telefon: +48 502 326 374
email: michal.konieczny@kwkr.pl